การเรียนรู้ตำแหน่งที่ต่างกัน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     2 กันยายน 2562     1,213     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    การเรียนรู้ตำแหน่งที่ต่างกัน

        หลักการโค้ชคือการช่วยทำให้ผู้รับการโค้ชออกจากหลุมที่เป็นอยู่ไปสู่จุดที่ดีขึ้นด้วยการตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งโค้ชต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะของโค้ชชี่ เรื่องราว สถานการณ์ และวัตถุประสงค์ในการโค้ชแต่ละครั้ง ดังนั้นการพัฒนาตัวเองด้วยการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโค้ช เพราะถ้าโค้ชใช้เทคนิคเครื่องมือไม่เหมาะสมเท่าที่ควรก็ไม่อาจช่วยอะไรโค้ชชี่ได้มาก

        ผมมักพัฒนาตัวเองให้สามารถใช้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าแต่ละเ

        เทคนิคและเครื่องมือเหมาะกับอาการของโค้ชชี่อย่างไร วันนี้อยากนำเทคนิคที่ผมได้จากการเรียนรู้จาก NLP Top Coach ในโปรแกรม NLP Coaching และฝึกฝนจนเข้าใจมาใช้กรณีที่โค้ชชี่ยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองคิดหรือรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง คนอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างที่เขาคิดและรู้สึกจริงๆ เขาค่อนข้างมั่นใจและไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลง สรุปคือเขามีการรับรู้อย่างที่เขาคิดอย่างหนักแน่น

ผมมักใช้เทคนิค “การเรียนรู้ตำแหน่งที่ต่างกัน (Perceptual Position)” โดยการให้โค้ชชี่อยู่กับตำแหน่งต่างกัน 3 ตำแหน่งคือ
1. ตำแหน่งที่เป็นตัวเอง
2. ตำแหน่งที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องด้วย
3. ตำแหน่งผู้สังเกตการณ์ของทั้ง 2คนผมมักใช้คำถามโค้ชให้เขาได้คิดในตำแหน่งต่างๆกัน ประมาณนี้ครับ
ตัวเอง : คุณช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นกับเรื่องนี้ว่ามีอะไรบ้าง ?
ความรู้สึกของคุณในฐานะอีกคนหนึ่งเป็นอย่างไร ?
คุณให้คะแนนความรู้สึกนี้สักเท่าไหร่ ? (1-10 โดย 10 แย่สุด)

ผู้เกี่ยวข้อง : คุณในฐานะอีกคนหนึ่ง (ที่เกี่ยวข้อง) บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ว่ามีอะไรบ้าง ?
ความรู้สึกของคุณในฐานะอีกคนหนึ่งรู้สึกอย่างไร ?
คุณอยากอธิบายสิ่งที่เป็นความตั้งใจดีของคุณกับอีกคนหนึ่ง (ตัวคุณเอง) ว่าอย่างไร ? มีอะไรอีกไหม ? จนไม่มีแล้ว

สังเกตการณ์ : คุณในฐานะสังเกตการณ์คิดอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ ?
คุณได้เรียนรู้สถานการณ์นี้ด้วยเรื่องอะไรบ้าง ? มีอะไรอีกบ้าง ?

ผมจะให้โค้ชชี่กลับมาอยู่ในฐานะเดิมของตัวเอง แล้วใช้คำถามดังนี้
        คุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
        ความรู้สึกของคุณตอนนี้อยู่ที่คะแนนเท่าไหร่?
        คุณตั้งใจทำอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง?
        คุณจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้อย่างไร?

แสดงความคิดเห็น