การเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     2 เมษายน 2562     1,269     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    การเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง

     สมัยก่อนนานมาแล้ว ผมเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง ผ่านความต้องการที่จะให้ผู้สอน ทำให้เราเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ยิ่งเรียน ยิ่งรู้สึกว่าเรายังไม่เข้าใจเลย ทำไมเขาไม่สอนให้เราเข้าใจนะ มัวแต่โทษผู้สอน หารู้ไม่ว่า เราเป็นผู้ปิดการรับรู้ไปเองแล้ว เพราะใช้ ความเชื่อ ประสบการณ์ ของตัวเองในการฟัง จึงเปรียบเทียบกับความเชื่อที่เรายึดติดอยู่ "จึงไม่เข้าใจ" เรื่องที่สอนครับ

     ต่อมา ผมพัฒนาการเรียนรู้ของตัวเองด้วยการรับฟังแบบเชื่อมโยงและต่อยอดจากความเชื่อเดิมไปสู่ความเชื่อใหม่ที่เพิ่มขึ้น แล้วนำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้น ทำให้ผมสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น ไม่ปฏิเสธสิ่งที่ได้ยินทันที แต่นำไปพิจารณาปฏิบัติก่อนแล้วจึงสรุป สามารถได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากมายครับ หลังจากไปปฏิบัติครับ

     เดี๋ยวนี้ ผมเรียนรู้ที่การไม่รู้มาก่อน Unlearn ทุกอย่างชั่วคราว ระหว่างการเรียนรู้ เพื่อให้การเปิดรับ สามารถทำงานได้เต็มที่ ไม่เกิดข้อขัดแย้งใดๆ กับเรื่องที่เรียน เพราะเสมือนหนึ่งยังไม่มีความรู้เรื่องนั้นมาก่อนเลย รู้สึกสบายๆในการเรียนรู้ เพราะสมองโล่ง

     การเรียนรอบนี้ ผมไม่ได้ต้องการเข้าใจ ทำให้ไม่ได้สนใจที่เนื้อหา (Content) โดยตรง แต่ใช้การเชื่อมโยงไปที่หลักการใด หลักการหนึ่ง ของสิ่งที่กำลังเรียน บางเรื่องสามารถเชื่อมได้หลายหลักการ บางเรื่องสามารถเชื่อมไปถึงที่มาของหลักการ ทำให้ไม่เครียดกับการต้องรู้ เพราะไม่รู้ก็ได้ ขอให้รู้แค่ว่า ต้องทำอะไรบ้าง แล้วไปเรียนรู้ตอนปฏิบัติอีกทีว่า เกิดความรู้สึกอะไร! เพราะความรู้สึกจะบอกความเข้าใจได้เองครับ "ลงมือทำจึงรู้ ไม่ทำไม่รู้" ครับ

     ผมพัฒนาการเรียนรู้ของตัวเองไปเรื่อยๆ โดยคาดหวังว่า จะสามารถค้นพบ "การเรียนรู้ที่ดีที่สุด" ที่สามารถทำให้คนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง! ไม่ต้องคอยขัดแย้งกับผู้สอนตอนเรียนรู้ อีกต่อไป จะทำให้การเรียนรู้เพิ่มองค์ความรู้ใหม่มากขึ้นเรื่อยๆครับ นี่เป็นความฝันของผมอีกเรื่องหนึ่งครับ!

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การเรียนรู้การพัฒนาตัวเองUnlearn

แสดงความคิดเห็น