การเรียนเพื่อรู้ การเรียนแล้วอยากเป็น

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 สิงหาคม 2561     1,140     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    การเรียนเพื่อรู้ การเรียนแล้วอยากเป็น

ผมมักตั้งคำถามกับตัวเองว่า ถ้าต้องการให้ผู้เรียนกลับไปโค้ชจริง ๆ หลังการอบรมต้องทำอย่างไร ? 

การฝึกอบรมให้ผู้เรียนรู้ว่า การโค้ชคืออะไร? อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้เรียนกลับไปดำเนินการโค้ชด้วยตัวเองจริงๆ 

ผมเลือกการสอนแนว Training and Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากเป็นโค้ชและมั่นใจว่าตัวเองสามารถนำหลักการโค้ชไปใช้ได้ด้วย Style ของตัวเอง ซึ่งดีกว่าวิธีการสอนแบบเดิม ๆ ของตัวเอง"การเรียน เพื่อรู้ V.S. การเรียน แล้วอยากเป็น มีความแตกต่างกัน"

การเรียน เพื่อรู้ ผู้เรียนจะสนใจในเรื่องของ “ความรู้ ความเข้าใจ” มากกว่าพิจารณาตัวเองว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้นั้น มีประโยชน์ต่อตัวเองในเรื่องอะไรและสามารถนำไปใช้ประยุกต์กับตัวเองได้อย่างไร 
การเรียน แล้วเกิดความรู้สึกอยากนำไปใช้จริง (อยากเป็น) นั้น ผู้เรียนจะสนใจว่าเรื่องที่ตัวเองเคยปฏิบัติอยู่นั้น มีความเหมือนและความแตกต่างจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้าง? เกิดความรู้สึกที่ดีต่อเรื่องที่ได้เรียนรู้และเชี่อมโยงกับแนวความคิด ความรู้สึกเดิมๆของตัวเอง อาจลงไปถึงความเชื่อเดิมๆ ก็ได้ แล้วปรับเปลี่ยนความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับหลักการโค้ช ทักษะของโค้ช กระบวนการโค้ชและเทคนิคการโค้ชต่างๆ ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง ในการนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความชำนาญต่อไป

ความคิดเห็นของผมนั้นเชื่อว่า การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการที่ต้องเกิดขึ้นจากภายในของบุคคลนั้น ไม่ใช่วิธีการ เพราะหาก Mindset ของผู้เป็นโค้ช เป็นอย่างไร วิธีการก็จะเป็นอย่างนั้น ดังนั้นการดำเนินการโค้ช จึงต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่ความเข้าใจ แล้วทำได้ 

วันนี้คุณเริ่มใช้ทักษะการโค้ชกันบ้างหรือยังครับ?

แสดงความคิดเห็น