[บทความ] การเรียนเพื่อรู้ การเรียนแล้วอยากเป็น

หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / หมวดการโค้ชงาน / การเรียนเพื่อรู้ การเรียนแล้วอยากเป็น

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 สิงหาคม 2561     216     0

ผมมักตั้งคำถามกับตัวเองว่า ถ้าต้องการให้ผู้เรียนกลับไปโค้ชจริง ๆ หลังการอบรมต้องทำอย่างไร ? 

การฝึกอบรมให้ผู้เรียนรู้ว่า การโค้ชคืออะไร? อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้เรียนกลับไปดำเนินการโค้ชด้วยตัวเองจริงๆ 

ผมเลือกการสอนแนว Training and Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากเป็นโค้ชและมั่นใจว่าตัวเองสามารถนำหลักการโค้ชไปใช้ได้ด้วย Style ของตัวเอง ซึ่งดีกว่าวิธีการสอนแบบเดิม ๆ ของตัวเอง"การเรียน เพื่อรู้ V.S. การเรียน แล้วอยากเป็น มีความแตกต่างกัน"

การเรียน เพื่อรู้ ผู้เรียนจะสนใจในเรื่องของ “ความรู้ ความเข้าใจ” มากกว่าพิจารณาตัวเองว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้นั้น มีประโยชน์ต่อตัวเองในเรื่องอะไรและสามารถนำไปใช้ประยุกต์กับตัวเองได้อย่างไร 
การเรียน แล้วเกิดความรู้สึกอยากนำไปใช้จริง (อยากเป็น) นั้น ผู้เรียนจะสนใจว่าเรื่องที่ตัวเองเคยปฏิบัติอยู่นั้น มีความเหมือนและความแตกต่างจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้าง? เกิดความรู้สึกที่ดีต่อเรื่องที่ได้เรียนรู้และเชี่อมโยงกับแนวความคิด ความรู้สึกเดิมๆของตัวเอง อาจลงไปถึงความเชื่อเดิมๆ ก็ได้ แล้วปรับเปลี่ยนความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับหลักการโค้ช ทักษะของโค้ช กระบวนการโค้ชและเทคนิคการโค้ชต่างๆ ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง ในการนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความชำนาญต่อไป

ความคิดเห็นของผมนั้นเชื่อว่า การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการที่ต้องเกิดขึ้นจากภายในของบุคคลนั้น ไม่ใช่วิธีการ เพราะหาก Mindset ของผู้เป็นโค้ช เป็นอย่างไร วิธีการก็จะเป็นอย่างนั้น ดังนั้นการดำเนินการโค้ช จึงต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่ความเข้าใจ แล้วทำได้ 

วันนี้คุณเริ่มใช้ทักษะการโค้ชกันบ้างหรือยังครับ?

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การโค้ชคืออะไรการเป็นโค้ชเทคนิคการโค้ช

แสดงความคิดเห็น