การแบ่งประเภทพนักงานตามขีดจำกัดความสามารถ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     2 ตุลาคม 2561     5,097     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    การแบ่งประเภทพนักงานตามขีดจำกัดความสามารถ

วันนี้คุณในฐานะผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ซึ่งมีทีมงานอยู่ภายในการปกครองจำนวนหนึ่ง คุณเคยวิเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละคนหรือไม่ ว่าแต่ละคนนั้นอยู่ในช่องไหนของตาราง ถ้าคุณสามารถจัดได้ตามช่องอย่างชัดเจนแล้วการพัฒนาเขาเหล่านี้ก็ต้องใช้วิธีที่แตกต่างกัน ดังนี้

อธิบายแนวความคิดด้วยภาพ1. คนที่สามารถและเต็มใจในการทำงาน : คุณต้องคอยท้าทายให้เขาทำงานที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆครับ เพราะคนกลุ่มนี้จะมีความทะเยอทะยานสูง อยากจะเติบโตจึงจะทุ่มเทศักยภาพของตัวเองเต็มที่ในหน้าที่รับผิดชอบ ถ้าเขาทำได้ดีจริงๆ เราก็คงต้อง Promote เขาครับ

2. คนที่มีความสามารถในงานแต่ไม่ค่อยเต็มใจทำงานเท่าไรนัก : คุณต้องค้นหาสาเหตุที่เขาไม่ค่อยได้ใช้ศักยภาพของตัวเองทั้งๆที่เขาทำได้ อาจกำลังเรียกร้องอะไรอยู่ก็ได้ คุณควรทำหน้าที่ในฐานะโค้ชเพื่อดึงศักยภาพของเขาออกมาโดยกระตุ้นให้เขาเห็นประโยชน์ของการ กระทำหน้าที่ให้ดีอย่าทำให้ตัวเองดูแย่ เพราะไม่ยอมทำงานให้ดีเลย

3. คนที่ไม่มีความสามารถแต่มีความในการทำงานนั้น : คนลักษณะนี้ถ้าคุณให้โอกาสเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมโดยการอบรม (training) หรือ On the job training สักระยะหนึ่งเชื่อแน่ว่าเขาจะสามารถทำงานชิ้นนั้นได้สำเร็จและเราก็จะได้ บุคคลที่กลายเป็น ช่อง1มากขึ้นเรื่อยๆครับ

4. คนที่ไม่มีความสามารถและยังไม่ตั้งใจทำงาน : องค์กรใดมีบุคลากรอยู่ในกลุ่มนี้มากเท่าใดองค์กรนั้นก็จะลำบากมากเท่านั้น ดังนั้นคุณในฐานะหัวหน้างาน ควรพัฒนาเขาให้มากหน่อยแต่ก็ต้องกำหนดบทลงโทษไว้ด้วยว่า ถ้าเขาไม่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็ต้อยอมรับผลการกระทำไปด้วย

ตารางนี้สามารถที่จะทำให้เราบริหาร จัดการทีมงานได้ดีขึ้น เพราะแต่ละวิธีจะเหมาะกับแต่กลุ่มบุคคล ดังนั้นควรประเมิน ทีมงานอยู่อย่างสม่ำเสมอว่าเขาเหมาะกับตำแหน่งงานหรือไม่ เพราะทุกช่องเราก็ต้องช่วยพัฒนาเขาอยู่แล้วทำบ่อยๆก็จะแม่นย้ำขึ้นเองนะครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ประเภทพนักงานHRDทรัพยากรมนุษย์

แสดงความคิดเห็น