การโค้ชตัวเองด้วยหลักการ NLP

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 สิงหาคม 2562     2,780     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    การโค้ชตัวเองด้วยหลักการ NLP

        การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองด้วยการศึกษาเทคนิคการใช้ภาษาสื่อสารกับสมองหรือที่เรียกว่า “NLP (Neuro Linguistic Programming)” อย่างลึกซึ่ง ทำให้การพัฒนาตัวเองของผมคืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าตัว ผมคิดว่าเทคนิค NLP มีประโยชน์กับผมมากครับ
        ผมชอบพัฒนาตัวเองด้วยการพูดคุยกับตัวเอง (Self-Talk) มาตลอด ไม่ได้บ้านะครับ และเมื่อเข้าใจหลักการโค้ชมากขึ้น ผมก็เริ่มโค้ชตัวเอง จากนั้นผมก็ใช้หลักการและเทคนิค NLP มาใช้โค้ชตัวเอง ทำให้พัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างมากสิ่งที่ผมนำหลักการและเทคนิคของ NLP มาโค้ชตัวเองมีดังนี้ครับ
ปรับเปลี่ยนความเชื่อให้มีพลังและเป็นประโยชน์
เลือกคำพูดที่มีคุณค่าในการคุยกับตัวเอง
สร้างแนวความคิดเชิงบวกกับเหตุการณ์ต่างๆ
ค้นหาความหมายดีๆกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
บอกตัวเองว่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นจากอารมณ์เชิงลบ
การใช้ร่างกายสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้น

        ความเข้าใจของผมนั้น เชื่อว่า การทำงานของสมองเชื่อมโยงกับ 2 ส่วน คือ จิตสำนึก (Conscious) และจิตใต้สำนึก (Sub-Conscious) ผ่านการรับรู้ที่ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเรา (หู ตา จมูก ลิ้น กาย) ดังนั้นหากเลือกการบริหารจัดการที่ดีของเราเพื่อให้การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัสที่ความรู้สึก ความคิดของเรานั้นเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและผู้อื่น ก็ย่อมทำให้พฤติกรรมของเราดีขึ้น การปรับเปลี่ยนตัวเองก็ทำได้ง่ายขึ้นและยั่งยืนขึ้นเพราะเข้าใจกระบวนการการสื่อสารกับสมองด้วยภาษาที่ถูกต้องมากขึ้น

        หลังจากพัฒนาตัวเองด้วยเทคนิคของ NLP ดังกล่าวแล้ว ทำให้ผมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายแต่พอที่จะสรุปได้อย่างเด่นๆ ประมาณนี้ครับ
        ความกล้าในการทำสิ่งที่ไม่เคยทำมากขึ้น
        เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยใจเป็นกลางมากขึ้น
        ความนิ่งในการรับฟังโดยไม่มีอารมณ์เชิงลบ ทำได้ดีขึ้น
        ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่รู้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

        แนวความคิดนี้เป็นสิ่งที่ผมได้รับเท่านั้น ไม่สามารถกำหนดว่าผู้อื่นจะได้รับเหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาในการนำไปใช้ครับ

แสดงความคิดเห็น