การโค้ชทีมงานแบบง่ายๆ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     9 พฤศจิกายน 2561     1,139     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    การโค้ชทีมงานแบบง่ายๆ

แนวความคิดในการโค้ชชิ่ง
 บุคลากรภายในทีม สามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ 4 กลุ่ม
 การปฏิบัติกับบุคคลในแต่ละกลุ่มย่อมแตกต่างกัน
 วันนี้เราพัฒนาทีมงานได้ตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มอย่างไร
 หัวหน้า (ผู้นำ) ควรใช้หลากหลายวิธีในการพัฒนาทีมงาน
 การแบ่งกลุ่มเป็นเพียงแนวความคิดคร่าวๆ ไม่ใช่การสรุป

ตัวอย่างคำถามที่โค้ชสามารถนำไปใช้ในการโค้ชชิ่งได้
 คุณในฐานะหัวหน้า มีพนักงานอยู่ในกลุ่มไหนบ้างครับ?
 วันนี้คุณพัฒนาทีมงานของคุณอย่างไร?
 ปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับพนักงานกลุ่มไหนมากที่สุด? เพราะเหตุใด?
 คุณจะพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่มีความสามารถ&เต็มใจให้ดีขึ้นอย่างไร?
 อุปสรรคของการพัฒนาทีมงานคือเรื่องอะไร?
 คุณจะวางแผนในการพัฒนาคือเรื่องอะไร?
 คุณจะวางแผนในการพัฒนาทีมงานอย่างไร?

สิ่งที่คาดหวังหลังจากการโค้ชชิ่ง
 หัวหน้างานได้แนวคิดในการพัฒนาทีมงาน
 หัวหน้างานเลือกวิธีที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง
 หัวหน้างานอยากพัฒนาทีมงานมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น