การโค้ชภายในองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 ตุลาคม 2561     1,207     0

เดี๋ยวนี้คนเรียนการโค้ช (Coaching) ภายในองค์กร (In-House Training) กันเยอะมาก เพราะการโค้ชเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้ดึงศักยภาพที่มีอยู่แล้วออกมาใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ได้รับมอบหมายให้ไปโค้ชทีมงาน ดังนั้นการโค้ช (Coaching) จึงถูกใช้เรียกแทนการสอนทุกประเภทในองค์กร ทำให้การเรียนเรื่องการโค้ชภายในองค์กร เกิดข้อสงสัยมากมายว่าแตกต่างจากการสอนทั่วไปที่เคยทำอยู่อย่างไร!

การโค้ชภายในองค์กรที่หัวหน้างานใช้ในการพัฒนาบุคลากรอยู่นั้น สามารถแยกย่อยตามการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน เพื่อให้สามารถใช้การโค้ช (Coaching) ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ดังนี้

การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) บุคลากร ในเรื่อง
ความรู้ ทฤษฎี ความหมาย (Knowledge) ใช้การ Teaching เป็นหลัก
ทักษะ วิธีการปฏิบัติงาน (Skill) ใช้การ Training เป็นหลัก
คุณลักษณะ พฤติกรรม (Attribute) ใช้การ Coaching เป็นหลัก

การเลือกพัฒนาบุคลากรตาม องค์ประกอบของสมรรถนะ (Competency) ในแต่ละเรื่องย่อยของสรรมถนะต่างๆ จะทำให้วิธีการโค้ชที่เรียกกันอยู่เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ

การพัฒนาการโค้ชให้กับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ภายในองค์กรควรทำให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนา เพราะแต่ละวิธีการ มีความแตกต่างกันพอสมควรครับ มิเช่นนั้น ผู้บริหารอาจเกิดความสับสนได้ครับ

การวิเคราะห์สมรรถนะของทีมงานในเรื่องการปฏิบัติงาน จึงควรระบุให้ได้ว่า การที่เขายังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสรรมถนะของเขานั้น เป็นเพราะเรื่องอะไร เช่น

ลูกน้อง: "พี่ครับ ผมไม่สามารถทำงานนี้ได้หรอกครับ ผมไม่เคยทำมาก่อน กลัวจะทำผิด เดี๋ยวพี่ก็ว่าอีก"

ถ้าคุณเป็นหัวหน้างานของน้องคนนี้ คิดว่าเขาขาดเรื่องอะไรครับ? จะได้เลือกใช้วิธีการพัฒนาได้ถูกนะครับ ผลลัพธ์ก็จะตรงจุดประสงค์ครับ

แสดงความคิดเห็น