การโค้ชเปรียบเสมือนการทำไคเซ็นทางพฤติกรรม

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     31 พฤษภาคม 2562     1,014     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    การโค้ชเปรียบเสมือนการทำไคเซ็นทางพฤติกรรม

        ผมมองว่า การโค้ช เปรียบเสมือน การทำไคเซ็นทางพฤติกรรม นะครับ
        ทักษะการโค้ช (Coaching) คือ การทำให้โค้ชชี่สร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นของตัวเอง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง
        การทำไคเซ็น (Kaizen)  คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กระบวนการทำงานของตัวเอง ให้ดีขึ้นทีละนิด อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการพิจารณาความเหมาะสมด้วยตัวเอง        ทักษะการโค้ช (Coaching) ที่มีประสิทธิผลมากที่สุด จึงเป็นเพียงกระบวนการที่ทำให้โค้ชชี่ มองเห็น ยอมรับ และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพียงเล็กน้อยที่นำไปสู่การลงมือทำทันที ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แต่อย่างไร
        การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย เพียงพอต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะการลงมือปฏิบัติในเรื่องใหม่ๆของตัวเอง จะส่งผลลัพธ์ไปที่พฤติกรรมในระยะยาวครับ
        วงจร PDCA กับ วงจรพฤติกรรม มีความสอดคล้องกันเป็นอย่างมาก เพราะจุดประสงค์เดียวกัน คือ การเปลี่ยนแปลง ทีละเล็ก ทีละน้อย ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนครับ!
        กระบวนการโค้ช จึง เป็นการทำไคเซ็นที่เหตุการณ์ที่เราอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการโค้ชไคเซ็นPDCA คือ

แสดงความคิดเห็น