การโค้ชเปรียบเสมือนวิวัฒนาการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 กรกฎาคม 2561     1,034     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    การโค้ชเปรียบเสมือนวิวัฒนาการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง

     การโค้ช (Coaching) เป็นทางเลือกอีกวิธีการหนึ่ง ที่สามารถช่วยให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองครับ! 
     การโค้ช (Coaching) เปรียบเสมือนวิวัฒนาการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่พัฒนาต่อยอดมาจากการสอนแบบเดิมๆที่ดีและที่ใช้กันอยู่ครับ โดยโค้ชมุ่งเน้นให้โค้ชชี่ ตระหนักรู้ด้วยตัวเอง ในศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่แล้ว เพียงแค่อาจลืมนึกถึงชั่วคราว หรือ อาจมีอารมณ์เชิงลบ ทำให้ไม่อยากคิดเองครับ
     บทบาทโค้ช เป็นสิ่งที่สามารถเลือกใช้ได้ในสภาวะที่เหมาะสมกับการขอความช่วยเหลือจากโค้ชชี่ครับ

       หากผู้ขอคำปรึกษาต้องการความรู้เพิ่มเติม....ควรใช้ Teaching
       หากผู้ขอคำปรึกษาต้องการวิธีการใหม่ๆ...ควรใช้ Training
       หากผู้ขอคำปรึกษาต้องการให้โ้ค้ชชวนคิด....ควรใช้ Coaching
       หากผู้ขอคำปรึกษาต้องการคำแนะนำโดยตรง....ควรใช้ Consulting

     จะเห็นว่า การโค้ช (Coaching) เป็นเพียง 1 วิธีการ ที่ใช้ในการพัฒนาผู้อื่นตามที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับผู้มาขอำปรึกษามีความต้องการในเรื่องอะไรครับ! 
การโค้ช เป็นวิธีการที่คนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยครับ เพราะการปล่อยให้ผู้มาขอคำปรึกษาต้องคิดด้วยตัวเองนั้น ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเท่าไรนัก การโค้ช จึงดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยังไม่โอเค ในความคิด ความรู้สึก องคนทั่วๆไปครับ 

     การพัฒนาการโค้ช จึงเป็นการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของผู้เป็นโค้ชครับ ผมชอบการโค้ช เพราะท้าทายกรอบความคิดเดิมของตัวเองครับ เพราะผมเชื่อว่า "การโค้ชเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากครับ"

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  OJTการสอนงานการโค้ชงาน

แสดงความคิดเห็น