การใช้กระบวนการโค้ชให้เหมาะสมกับโค้ชชี่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 เมษายน 2562     1,517     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    การใช้กระบวนการโค้ชให้เหมาะสมกับโค้ชชี่

     โค้ช ใช้กระบวนการโค้ช ให้โค้ชชี่ ได้ในสิ่งที่อยากได้ เป็นในสิ่งที่อยากเป็น ทำในสิ่งที่อยากทำ ด้วยความเป็นตัวตนของโค้ชชี่มากที่สุด ไม่ใช่สิ่งที่โค้ชอยากให้เป็น

การโค้ช (Coaching) เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับโค้ชชี่ มีอิสระที่จะ เชื่อ คิด รู้สึก และทำ ตามความเหมาะสมของตัวโค้ชชี่เองมากที่สุด โดยอยู่กับเรื่องดีๆของโค้ชชี่ เช่น
      เป้าหมาย (Goal) ที่เป็นแรงบันดาลใจ
      จุดประสงค์ (Purpose) ที่ชัดเจน จดจ่อ
      ประโยชน์ (Benefit) ทั้งต่อตัวเอง ผู้อื่น และสังคม
      ตัวตน (Being) ที่เป็นคุณค่าที่เป็น Style ตัวเอง
      ศักยภาพ (Potential) ที่สะสมมาในอดีต ที่สามารถนำมาใช้ได้
      วิธีการ (Methodology) ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโค้ชชี่

     โค้ชใช้กระบวนการโค้ช (Coaching Process) ที่เหมาะสมกับโค้ชชี่ เพื่อให้โค้ชชี่ มองเห็นเรื่องต่างๆที่เป็นของโค้ชชี่เองทั้งหมด ทำให้โค้ชชี่เกิดการตระหนักรู้ตัวเองได้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ด้วยตัวเองครับ!

     การโค้ช (Coaching) ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้โค้ชชี่ ใช้ศักยภาพของตัวเอง มากกว่า การให้ความช่วยเหลือโดยตรงบนความหวังดีของโค้ชครับ เพราะโค้ชเห็นเรื่องดีๆ ของโค้ชชี่ ไม่ได้เห็นข้อเสียของเขา จึงสามารถชวนคุยไปที่ข้อดี ที่เขาอาจยังไม่ได้เห็นตัวเองได้ครับ โค้ช จึงต้องเป็นคนคิดด้านดีต่อโค้ชชี่จริงๆ ครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  กระบวนการโค้ชCoachingทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น