การใช้ทักษะการโค้ชกับการให้คำปรึกษาของหัวหน้างาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     13 กุมภาพันธ์ 2562     1,602     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    การใช้ทักษะการโค้ชกับการให้คำปรึกษาของหัวหน้างาน

        ผมพัฒนาตัวเองในเรื่องการใช้ทักษะของการโค้ชอยู่ตลอดเวลาที่มีโอกาสครับ เพราะผมเชื่อว่า ถ้าต้องการเป็นโค้ชที่มีคุณภาพ ต้องผ่านการใช้ทักษะที่ดีของโค้ชมาเป็นจำนวนครั้งที่มากพอสมควร เพื่อให้กลายเป็นธรรมชาติใหม่ของเรา หรือที่เรียกว่าเป็น สมรรถนะ (Competency) ในตัวเรา หยิบใช้ได้อย่างเป็นอัตโนมัติไม่ต้องคิด

        วันนี้สิ่งที่อยากแลกเปลี่ยนคือ การใช้ทักษะการโค้ชกับการให้คำปรึกษาของหัวหน้างาน ที่ต้องการให้ลูกน้องคิดได้ขึ้นมาเองบ้าง แทนที่จะบอกคำแนะนำทันทีโดยมุ่งเน้นดังนี้
        การทำให้เขาเล่าเรื่องของเขาให้เยอะ เพื่อสะท้อนตัวเขาเอง
        การจูงใจให้เขาเกิดความเชื่อมั่น โดยเน้นข้อดีของตัวเองก่อน
        การทำให้เขานึกถึงเรื่องที่เขาเคยทำมาในอดีตแล้วสำเร็จ
        การกระตุ้นให้เขาคิดทางเลือกที่เขาถนัด โดยไม่กังวลว่าถูกหรือผิด
        การทำให้เขาเห็นผลลัพธ์ของวิธีการ ก่อนลงมือปฏิบัติจริง
        การให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ควรให้เป็นเพียงแค่ทางเลือกเท่านั้น        ผู้จัดการและหัวหน้างานคงหลีกเลี่ยงการให้คำปรึกษากับทีมงานที่มีปัญหาไม่ได้ เพราะน้องๆ ก็จะคาดหวังคำตอบที่เป็นคำแนะนำทันที เพราะเขากลัวว่าที่เขาคิดอาจจะผิดและคิดว่าตัวเองคิดไม่ได้จึงมาปรึกษา แต่จริงๆ แล้ว ทุกคนมีคำตอบของตัวเองอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่แน่ใจและไม่อยากคิด เพราะต้องการให้หัวหน้าช่วยเหลือมากกว่า ทั้งๆ ที่จริงๆ ก็ไม่ชอบคำแนะนำของหัวหน้าสักเท่าไหร่ เพราะ Style แต่ละคนแตกต่างกัน

        แนวทางที่ผมมักใช้ทักษะการโค้ชในตอนให้คำปรึกษาทีมงาน ในบทบาทของหัวหน้างานนั้น ผมพยายามหลีกเลี่ยงคำแนะนำในช่วงแรก เพราะต้องการฝึกให้เขาคิดเองแล้วตัวผมก็ได้ฝึกการโค้ชไปด้วย ผมมักใช้คำถามประมาณนี้ครับ
        ปัญหาของเธอนี้ ประเด็นสำคัญอยู่ที่เรื่องอะไร?
        เป้าหมายผลลัพธ์ที่เธออยากให้เกิดขึ้นหลังจากแก้ปัญหานี้ได้แล้วคือเรื่องอะไร?
        ในอดีตเธอเคยผ่าน ปัญหาลักษณะนี้มาบ้างหรือไม่? แล้วเธอทำอย่างไร?
        การประเมินในเบื้องต้น เธอคิดว่าน่าจะเริ่มแก้ไขที่จุดใดก่อน?
        ถ้าเธอเป็นผู้เลือกแนวทาง เธอคิดว่าวิธีใดที่เธอถนัดในการแก้ปัญหานี้?
        ถ้าใช้วิธีนี้แล้วเธอคาดหวังว่าจะเกิดผลลัพธ์เป็นอย่างไร?
        เธออยากจะทดลองแก้ปัญหานี้ดู ก่อนหรือไม่?

        การพูดคุยแล้วเปิดโอกาสให้เขาได้เล่าเรื่องราว เสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเขาก็จะทำให้เขาเชื่อมั่น และมีวิธีการของตัวเองมากขึ้นครับ

แสดงความคิดเห็น