การใช้วงจร PDCA ผสมกับกระบวนการโค้ช ของโค้ชมืออาชีพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 เมษายน 2562     1,841     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    การใช้วงจร PDCA ผสมกับกระบวนการโค้ช ของโค้ชมืออาชีพ

การแก้ปัญหาและการปรับปรุงงานเพื่อความสำเร็จด้วย วงจร PDCA นับว่ามีประสิทธิผลสูงมากครับ!

การใช้วงจร PDCA ผสมกับกระบวนการโค้ช (Coaching) จะยิ่งทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นครับ!

การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการทำให้โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ด้วยวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง ผ่านการวิเคราะห์อย่างสมเหตุ สมผล ไม่ได้อยู่กับสภาวะอารมณ์เชิงลบ โดยการจดจ่อไปที่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้เป็นสำคัญ!

การใช้วงจร PDCA ผสมกับกระบวนการโค้ช ของโค้ชมืออาชีพ การโค้ชในแต่ละขั้นตอนของวงจร PDCA ดังนี้ครับ
ขั้นตอนการวางแผน (Plan) การแปลงประเด็นที่เป็นปัญหาให้กลายเป็นเป้าหมาย : การโค้ชช่วยให้โค้ชชี่ออกจากสภาวะที่ติดอยู่ มาตั้งเป็นเป้าหมายที่ต้องการ (Goal Setting)
ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ (Do) การลงมือแปลงเปลี่ยนตามทางเลือกที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน : การโค้ชช่วยทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง จากการวิเคราะห์แล้วค้นหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อลงมือปฏิบัติทันที
ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง : การโค้ชช่วยให้โค้ชชี่ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาตัวเอง ที่ละเรื่อง อย่างต่อเนื่อง โดยเทียบกับจุดที่เป็นอยู่กับเป้าหมายที่ตั้งใจ จนบรรลุผลสำเร็จ
ขั้นตอนการดำเนินการให้เหมาะสม (Act) พิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อดำเนินการให้เหมาะสมต่อไป : การโค้ชเป็นการช่วยทำให้โค้ชชี่ สะท้อนความเป็นจริงของตัวเองตลอดเวลาอย่างมีสติ เพื่อให้สามารถดำเนินการอย่างเหมาะสมกับตัวเองด้วยศักยภาพที่มีอยู่กับเป้าหมายนั้นๆ

การใช้กระบวนการโค้ช (Coaching Process) อย่างต่อเนื่อง ด้วยวงจร PDCA นี้ เท่ากับการสร้างการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาตัวเอง กับปัญหาที่เกิดขึ้น ในทุกๆเรื่องได้อย่างมีระบบ เกิดความต่อเนื่องในระยะยาว ทำให้ปัญหานั้นๆไม่กับมาเกิดขึ้นอีก จึงเรียกว่า "การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน (Sustainable Change)" อย่างแท้จริงครับ!

แสดงความคิดเห็น