การใช้เครื่องมือในการโค้ชของตัวเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     24 กรกฎาคม 2562     1,317     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    การใช้เครื่องมือในการโค้ชของตัวเอง

     การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ทำให้ผมสังเกตตัวเองในบทบาทของการเป็นโค้ชอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสอนในแนว Training & Group Coaching (T&GC) การเป็นโค้ชผู้บริหาร (Executive Coach) การบริหารงานทีมงานด้วยหลักการโค้ชชิ่ง การเป็นที่ปรึกษาในแนวโค้ช ทำให้ผมเรียนรู้และเข้าใจด้วยตัวเองว่า โค้ชควรมีเครื่องมือที่ดีสำหรับการโค้ช ฟังดูอาจจะแปลกๆ เพราะโค้ชควรให้ความสำคัญกับโค้ชชี่ อยู่กับโค้ชชี่ และเดินตามไปพร้อมๆกันกับโค้ชชี่ การมีเครื่องมือจะทำให้ไม่เป็นธรรมชาติหรือเปล่า ? (ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าไม่ใช่)

วันนี้จึงอยากแลกเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองที่ปฏิบัติอยู่และได้ผลลัพธ์ในการโค้ชที่ดีบน Style ของตัวเองใน การใช้เครื่องมือในการโค้ชของตัวเอง เพื่อ
การวิเคราะห์อาการของโค้ชชี่และใช้เทคนิคที่เหมาะสม
การมีกรอบในการรับฟังโค้ชชี่อย่างมีสมาธิ
การมีเส้นทางในการพัฒนาตัวเองกับเครื่องมืออะไรในการโค้ช
การค้นคว้าวิจัยเครื่องมือที่ช่วยเหลือโค้ชชี่ให้เพิ่มขึ้น     การพัฒนาเครื่องมือและการพัฒนาตัวเองกับการใช้เครื่องมือในการโค้ชต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ จนกลายเป็นธรรมชาติ ย่อมทำให้การโค้ชของตัวผมเองมีคุณภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะการโค้ชต้องทำให้โค้ชชี่มีทางเลือกมากขึ้น ก่อนการตัดสินใจลงมือปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เหมาะสมของตัวเอง ดังนั้นอาการต่างๆของโค้ชชี่กับสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ในแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกัน วิธีรักษาอาการต่างๆก็จะไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือ (วิธีการ) ที่เหมาะสมกับโค้ชชี่ย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญ และโค้ชต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ว่ากำลังใช้เครื่องมืออะไรบ้าง? ใช้เพราะเหตุใด ? ต้องการให้เกิดผลลัพธ์ในเรื่องใด? แต่ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นบนความต้องการของโค้ชชี่และความเป็นตัวของโค้ชชี่เองทั้งสิ้น

     แนวความคิดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวในการพัฒนาตัวเองเพื่อการเป็นโค้ชของตัวเอง การเลือกนำไปปรับใช้ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละท่านนะครับ

แสดงความคิดเห็น