การใช้โค้ชภายในสร้างสติในการโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 สิงหาคม 2561     1,312     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    การใช้โค้ชภายในสร้างสติในการโค้ช

ทักษะการโค้ช (Coaching) เป็นการช่วยให้โค้ชชี่ มองเห็นตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ แล้วค้นหาวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

โค้ช ควรอยู่กับโค้ชชี่ตลอดเวลาระหว่างการโค้ช เพื่อเป็นกระจกเงา สะท้อนให้โค้ชชี่เห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้น และมีหลายครั้งที่โค้ชอาจสรุปสิ่งที่ได้ยินด้วยมาตรฐานของโค้ชไปเอง ดังนั้นการโค้ชอาจไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดี เท่าที่ควร 

ผมตั้งใจใช้ทักษะการโค้ชภายใน (Inner Coach) ของตัวเอง เพื่อถอยตัวเองออกจากการเป็นโค้ชอีกขั้นตอน (Step) หนึ่ง ทำให้ผมในฐานะโค้ชมีความเป็นกลางมากขึ้น เพราะคนที่ได้ยินโค้ชชี่จริงๆ เป็น Inner coach ไม่ใช่โค้ชครับ

การฝึกลักษณะนี้ทำให้ตัวผมเองในฐานะโค้ช มีการฟังที่แม่นยำมากขึ้น เข้าใจสถานการณ์ ความคิด ความรู้สึก ที่โค้ชชี่เป็นอยู่ได้มากขึ้น และไม่ได้ใช้ความเป็นตัวเองของผม (โค้ช) ไปช่วยโค้ชชี่โดยตรงเลย แต่ใช้กระบวนการ การโค้ชอย่างมีรูปแบบที่ชัดเจนได้มากขึ้น เพราะทักษะการโค้ชภายใน (Inner Coach) จะทำหน้าที่โค้ชให้กับผมซึ่งเป็นโค้ชอยู่ ได้มีสติอยู่กับบทบาทมากขึ้น ไม่กระโดดลงไปที่สถานการณ์ของโค้ชชี่ แต่ทำให้โค้ชชี่สามารถออกจาสถานการณ์ของตัวเองได้ด้วยตังเอง เช่นเดียวกันครับ

การใช้โค้ชภายใน (Inner Coach) สร้างสติในการโค้ช

การที่โค้ชชี่ต้องมีโค้ช เพราะเรื่องบางเรื่อง ปัญหาบางอย่าง สถานการณ์บางครั้ง (สิ่งเร้า) เป็นประเด็นที่โค้ชชี่เกิด ความคิด ความรู้สึก เชิงลบ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ก็ต้องมีโค้ชคอยเป็นกระจกและช่วยเหลือทางอ้อมๆอยู่ 

การที่ผมทำหน้าที่โค้ชอยู่ บางครั้งผมก็อาจมองไม่เห็นตัวเองมากนัก หรืออาจไม่มีสติมากพอ ถ้าผมมีโค้ชอีกคนหนึ่ง Inner coach คอยฟังตัวผม เห็นความคิด ความรู้สึก ของตัวผม ก็จะทำให้สามารถช่วยให้ผมกลับมามีสติ จดจ่ออยู่กับโค้ชชี่ได้ดีมากขึ้นครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Inner coachทักษะการโค้ชโค้ชภายใน

แสดงความคิดเห็น