กำหนดวิธีไปสู่เป้าหมายด้วยรูปแบบความสำเร็จ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     21 สิงหาคม 2561     1,293     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    กำหนดวิธีไปสู่เป้าหมายด้วยรูปแบบความสำเร็จ

การเดินทางสู่เป้าหมาย มีหลายวิธีการ!

การโค้ชให้คนค้นคิดวิธีการที่เหมาะสมของโค้ชชี่เอง มีหลายวิธีการโค้ช เช่นเดียวกันครับ!

วันนี้อยากแลกเปลี่ยนเทคนิคที่ผมใช้ประกอบการโค้ช เพื่อให้โค้ชชี่ไปสู่เป้าหมาย คือ "การทำให้โค้ชชี่ คิดถึงรูปแบบความสำเร็จ ของตัวเองในอดีต (Success Pattern)"การทำให้โค้ชชี่เล่าเรื่องราวสักเรื่องหนึ่งที่เคยทำให้เป้าหมายของตัวเองสำเร็จ แล้วให้โค้ชชี่ตระหนักรู้ด้วยตัวเองว่า "รูปแบบความสำเร็จ" เป็นอย่างไร? จะทำให้สามารถเชื่อมโยงกับวิธีการ (Strategy) ในปัจจุบันได้ "รูปแบบความสำเร็จ" เป็นอย่างไร? จะทำให้สามารถเชื่อมโยงกับวิธีการ

การค้นพบวิธีการ (Strategy) ของตัวเองในปัจจุบัน เพื่อเดินทางสู่เป้าหมาย (Goal) ของตัวเองในอนาคตได้ จากการเชื่อมโยงรูปแบบความสำเร็จ (Success Pattern) ในอดีต ได้นั้นเป็นเพราะบุคคลสามารถใช้สิ่งที่เป็น ศักยภาพ ประสบการณ์ ด้านดีของตัวเอง จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้นครับ

แนวทางนี้เป็นเพียงอีกแนวทางหนึ่ง ที่สามารถนำไปประยุกต์ ในการเดินทางสู่เป้าหมายได้ครับ ผมเพียงยกขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ ไม่ใช่ข้อสรุป หรือ สูตรสำเร็จ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  รูปแบบความสำเร็จSuccess Patternการโค้ช

แสดงความคิดเห็น