คนประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติพื้นฐานเรื่องอะไรบ้าง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     2 เมษายน 2562     995     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    คนประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติพื้นฐานเรื่องอะไรบ้าง

     คนประสบความสำเร็จ มีคุณสมบัติพื้นฐานเรื่องอะไรบ้างนะ?

     ผมแอบสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จกับ เรื่องที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนักเป็นเรื่องทั่วไปแล้วมีความสุขกับเรื่องนั้นด้วย เขาทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นๆบ้าง!

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจน มีประมาณนี้ครับ
      เขาเริ่มต้นที่เป้าหมายในใจ (ความฝันที่เป็นแรงบันดาลใจ)
      เขาสำรวจตัวเองด้วยการยอมรับความจริง ในศักยภาพของตัวเอง แล้วนำออกมาใช้ด้วยความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง
      เส้นทางไปสู่เป้าหมายนั้น มีรายละเอียดที่ชัดเจนพอสมควร ในการเดินทาง ด้วยแผนงานที่ถูกกำหนดขึ้นด้วยตัวเขาเอง
      ปัญหาและอุปสรรค เกิดขึ้นกับเขาเช่นเดียวกับผู้อื่นเหมือนกัน เพียงแต่วิธีจัดการกับปัญหาของเขาแตกต่างจากผู้อื่นตรงที่ เขามองทุกอย่างเป็นการได้เรียนรู้ประสบการณ์เพิ่ม ไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือไม่ก็ตาม
      ความอดทน แบบไม่หยุดนิ่งเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่ง ที่มีในคนประสบความสำเร็จทุกคน เพราะความอดทนโดยไม่ทำอะไรเพิ่ม ก็ไม่ใช่คุณสมบัติที่เหมาะสม การอดทนกับผลลัพธ์และพัฒนาวิธีการใหม่ๆไปเรื่อยๆจึงจะถูกต้องครับ
      การมีทัศนคติเชิงบวกกับสิ่งต่างๆรอบตัว ทำให้เขาสามารถอยู่กับเหตุการณ์เฉพาะปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ไม่ท้อถอยกับอดีต ไม่กังวลกับอนาคต มีสติกับปัจจุบันตลอดเวลา
      สุดท้ายรับผิดชอบทุกอย่างในเป้าหมายของตัวเอง ด้วยตัวเอง 100% เต็ม ไม่กล่าวโทษผู้อื่น ไม่หาข้อแก้ตัว ไม่บ่น ปรับปรุงแก้ไขตัวเองด้วยความเต็มใจ

     ผมตั้งใจพัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติดังกล่าวกับเรื่องเล็กๆที่พอทำได้ไปเรื่อยๆครับ เพราะผมเชื่อว่า "การสร้างรูปแบบความสำเร็จ (Success Pattern)" ให้กับตัวเองบ่อยๆ จะทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมของตัวเอง แล้วนำไปสู่กระบวนการประสบความสำเร็จที่ใหญ่มากขึ้นต่อไปได้ครับ

"คุณมีรูปแบบความสำเร็จของตัวเองเป็นอย่างไรครับ?"

แสดงความคิดเห็น