คนรุ่นใหม่กับความคิดเชิงบวก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     15 สิงหาคม 2561     899     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    คนรุ่นใหม่กับความคิดเชิงบวก

วันนี้พาลูกไปที่ ม.บูรพา มีรุ่นพี่ของคณะมาชี้แจงความเป็นอยู่คือ แนะนำรายละเอียดการเรียนให้ผู้ปกครองในห้องรับทราบ ได้เล่าให้ลูกฟังว่า เรื่องหนึ่งที่รุ่นพี่เล่าคือ อ.บางท่านจะสั่งงานตอนดึก บางครั้งเที่ยงคืน บางครั้งตี2 ทางนิสิตจะต้องเร่งทำงานส่งให้ทันในชั่วโมงเรียนของ อ. ภายในวันนั้น รุ่นพี่บอกว่าแนวทางแก้ไขคือ ตัวนิสิตเองควรมีโน้ตบุ๊คไว้ทำงาน ส่ง อ. และแนะนำต่อว่าหากนิสิตพักที่หอพักนอกมหาวิทยาลัย จะเป็นการดีกว่าพักหอภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งปิดเวลา 22:30 น. ปรากฏว่ามีผู้ปกครองท่านหนึ่งถามด้วยเสียงอันดังว่า “ผมคิดว่าเป็นการไม่ถูกต้องที่ อ. จะมีการสั่งงานเวลานั้น อ.ควรทราบด้วยว่านิสิตมีทั้งที่พักภายในและภายนอกมหาวิยาลัย” รุ่นพี่คนนั้นจึงตอบว่า “อ. มีการสอนหลายชั้นปีและหลายวิชา อาจเป็นไปได้ว่าไม่มีเวลาสั่งงาน จึงต้องมาสั่งตอนดึกแทนครับ” และได้กล่าวต่อไปว่าจะมีวันที่ อ. ทุกท่านมาพบผู้ปกครอง ทางผู้ปกครองสามารถเตรียมคำถามที่ไม่เข้าใจหรือต้องการทราบคำตอบจาก อ.ได้โดยตรงนะครับ

สิ่งที่ได้รับ
รุ่นพี่คนนี้ได้แสดงกิริยาอาการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและคิด + ตลอดเวลาที่พูดคุยกับผู้ปกครอง แสดงให้เราเห็นว่าหากลูกเรามาศึกษาที่นี่จะได้รับการเอาใจใส่ที่ดีจากรุ่นพี่ทุกๆคน รวมไปถึงการที่มีแบบอย่างที่ดี จะทำให้ลูกสามารถปรับตัวเองให้มีทัศนคติที่ดีเช่นเดียวกันได้ เพราะการมีความคิดเชิง + มีความสำคัญต่อการเรียน จึงสอบถามลูกว่าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ลูกตอบว่า สิ่งที่ต้องพบ 
     1.การไปเรียนต่างสถานที่ ที่ห่างไกลจากภูมิลำเนา
     2.การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และการเรียนที่หนักขึ้นกว่าชั้นมัธยมปลาย 
     3.ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค โดยเริ่มจากการตั้งเป้าหมายของตนเอง ทั้งหมดนี้ สามารถเอาชนะได้จากการคิดบวกทั้งสิ้น

ความคิดเชิง + เป็นสิ่งสำคัญต่อการมุ่งไปสู่เป้าหมาย

แสดงความคิดเห็น