คน Gen Y คืออะไร ทำไมองค์กรต่างๆ ควรต้องเจียระไนคน Gen Y

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     23 สิงหาคม 2561     65,923     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    คน Gen Y คืออะไร ทำไมองค์กรต่างๆ ควรต้องเจียระไนคน Gen Y

จากข้อเท็จจริงที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยว่า คนแต่ละยุค แต่ละสมัยล้วนผ่านการถูกเลี้ยงดู และเติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อม และความเจริญก้าวหน้าทางด้านสังคม และเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน เมื่อเติบโตขึ้นมาทำให้ รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในแต่ละยุค แต่ละสมัยก็จะต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง จึงทำให้มีผู้คนมากมายต่างให้ความสนใจ ที่จะศึกษาเรื่องราว ของคนในแต่ละรุ่นที่เกี่ยวพันกับยุคสมัย หรือที่เราเรียกกันแบบสากลว่า เจนเนอเรชั่น (GENARATION) เพื่อที่จะได้รู้ถึงลักษณะเด่น พฤติกรรมธรรมชาติของนิสัย ในการใช้ชีวิตของคนในแต่ละเจนเนอเรชั่น ว่าเป็นอย่างไร

ทางสหรัฐอเมริกา และโลกตะวันตก จึงได้จัดแบ่งกลุ่มคนออกเป็นรุ่นต่าง ๆถึง 8 เจนเนอเรชั่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกณฑ์การจัดแบ่งรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมใช้กันไปทั่วโลก แต่ผู้เขียนคงจะไม่เจาะลึกลงไปในเรื่องของคนแต่ละเจนเนอเรชั่น แต่จะขอกล่าวถึงเฉพาะเจนเนอเรชั่นที่เกี่ยวข้องกับวัยทำงาน และมีบทบาทกับองค์กรทุกองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งก็จะแบ่งเป็น 3 เจนเนอเรชั่นหลักๆดังนี้

1. Gen B หรือ Baby Boomer หมายถึงคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 - 2507 หรือในยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 สาเหตุ ที่เรียกว่า เบบี้บูมเมอร์ ก็เพราะว่าหลังจากผ่านสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชากรที่เหลืออยู่ในแต่ละประเทศมีน้อยคนในยุคนั้นจึงมีค่านิยมที่จะต้องมีลูกหลาย ๆ คน เพื่อสร้างแรงงานขึ้นมาพัฒนาประเทศชาติ จึงเป็นที่มาของคำว่า เบบี้บูมเมอร์ นั่นเองปัจจุบันนี้ คนยุคเบบี้บูมเมอร์คือคนที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป และเริ่มเข้าสู่วัยชราแล้ว คนกลุ่มนี้จึงเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทำงาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา มีความอดทนสูง ทุ่มเทให้กับการทำงานและองค์กรมาก สู้งาน พยายามคิดและทำอะไรด้วยตัวเอง เป็นเจ้าคนนายคนถูกครอบครัวสั่งสอนมาให้เป็นคนประหยัด อดออม จึงมีการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และระมัดระวังคน

2. Gen X หรือ Generation X หมายถึงคนที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2508-2522 อายุระหว่าง 30-44 ปี เป็นรุ่นลูกๆของ Gen-B ที่เกิดมาพร้อมกับโลกที่เริ่มมีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจสูง จึงเริ่มไม่นิยมมีลูกมาก คน Gen X จะมีความคิดกว้าง ช่วยเหลือตัวเองได้เก่ง มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ชอบพูดคุยสนทนาแบบผู้ใหญ่ ไขว่คว้าหาความมั่นคงทางอารมณ์ ความรู้สึก รู้รอบ ใฝ่ศึกษาหาความรู้ สั่งสมบทเรียนประสบการณ์ใส่ตน ให้ความสำคัญในเรื่องงาน และครอบครัวอย่างเท่าเทียมกัน

3. Gen Y หรือ Why Generation เป็นผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2537 (ค.ศ.1980 – 1994) เป็นเด็กยุคใหม่ต้องการเหตุผลในทุกเรื่อง คำว่า Why ทำไม และทำไม จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของพวกเขา คนกลุ่มนี้จะกล้าแสดงออก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่แคร์ต่อคำวิจารณ์ มีความมั่นใจในตัวเอง ชอบทางลัด สะดวก รวดเร็ว และไฮเทคโนโลยีเป็นที่สุด ทุกคำถามมีคำตอบในโลกอินเทอร์เน็ต สมัครงานผ่านอินเทอร์เน็ต คุยกันทางอินเทอร์เน็ต เป็นสาวก ไอพอด ไอโฟน มีเสียงเพลงเป็นเพื่อน หางานที่ถูกใจทำโดยต้องใช้ชีวิตสบายไปพร้อมๆ กับค่าตอบแทนสูง ไม่ต้องเข้าออฟฟิศให้ปวดหัว ชุดทำงานขอใส่ตามใจฉัน ขอให้วัดกันที่ผลงานเป็นพอ ไม่ต้องการเวลาทำงานที่แน่นอน งานหนักต้องมาพร้อมกับผลตอบแทนที่ตนพอใจ

อ่านแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับลักษณะต่างๆ ของคนในสามเจนเนอเรชั่นที่กำลังอยู่ในวัยทำงานของยุคปัจจุบัน ซึ่งเหมือนจะมีโลกกันคนละใบเลย แต่กลับต้องมาใช้ชีวิตการทำงานร่วมสมัยกัน โดยที่คน Gen Y จะถือว่าเป็นเด็กสุดของช่วงชีวิตของคนวัยทำงานในปัจจุบันนี้ และก็กำลังจะเติบโตเพื่อก้าวสูงระดับผู้นำขององค์กรต่อไปในอนาคตอันใกล้ นี่คือเหตุผลที่หลายๆองค์กรได้ให้ความสำคัญกับคนทำงานรุ่นใหม่หรือคน Gen Y ที่จะมาเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต ด้วยคุณลักษณะเด่นของคน Gen Y ที่เหมาะกับการขัดเกลาเป็นอย่างมาก เราลองมาดูธรรมชาติของคน Gen Y ในโลกของการทำงานกันว่าคน Gen Y เป็นอย่างไรกัน
   1. คน Gen Y จะให้ความสำคัญกับงานที่ตัวเองชอบมากกว่าสิ่งอื่นใด
   2. คน Gen Y มีค่านิยมต้องการประสบความสำเร็จเร็ว โดยเทียบกับเพื่อน
   3. คน Gen Y ชอบที่จะให้หัวหน้ารับฟังความคิดเห็นของเขา
   4. คน Gen Y อยากให้หัวหน้าสอน แต่ก็อยากเป็นคนตัดสินใจเอง
   5. คน Gen Y อยากดำเนินชีวิตแบบสมดุล ไม่ใช่อะไรๆก็งาน
   6. คน Gen Y มีบุคลิกภาพเป็นของตัวเอง และกล้าแสดงออก
   7. คน Gen Y ชอบอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ไม่เคร่งครัดเกิน

เมื่อดูจากลักษณะนิสัยในการทำงานของคน Gen Y ทั้ง 7 ข้อที่กล่าวมาแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับว่าคน Gen Y ในองค์กรของท่านเป็นไปตามนี้กันสักกี่ข้อ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วในช่วงเวลาของปัจจุบันนี้ ระดับผู้บังคับบัญชา จนถึงระดับผู้บริหาร มักจะเป็นคน Gen B หรือไม่ก็ Gen X ซึ่งเติบโตมาตามกรอบตามกฎระเบียบ และภายใต้ข้อจำกัดที่มีมากกว่าคน Gen Y ดังนั้นในสายตาของคน Gen อื่นๆจึงมองคน Gen Y ว่ามีลักษณะนิสัย และการแสดงออกเป็นพวก Hip-Hop ต้องการทราบแต่เหตุผลว่า “ทำไม” ต้องทำเช่นนั้น มีวัฒนธรรมเป็นแบบสากลมากกว่ารุ่นอื่นในองค์กร แต่คนรุ่นอื่นก็จะยอมรับความสามารถทางด้านเทคโนโลยี และความคิดที่สร้างสรรค์ของคน Gen Y

เนื่องจากคนกลุ่ม Gen Y นี้ เริ่มเข้าสู่การทำงานในองค์การมากขึ้น พวกเขามีพฤติกรรม และความต้องการด้านการทำงานในแบบฉบับของตนเอง ซึ่งจะแตกต่างจากบุคลากรเจนเนอเรชั่นอื่นในองค์กรที่สามารถทำงานภายใต้การถูกสั่งได้ดี ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อรู้จัก และเข้าใจคน Gen Y อย่างลึกซึ้ง เพื่อพัฒนาให้เขาใช้ศักยภาพที่มีอย่างถูกต้อง และอย่างเต็มที่จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญน่าใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง

ตัวผู้เขียนเองเกิดมาในยุคของ Gen X ถูกเลี้ยงดูแบบให้ช่วยเหลือตัวเอง ต้องเชื่อฟัง และทำตามที่ผู้ใหญ่บอกถ้าเชื่อตามนั้นแล้วชีวิตจะดีเองก็เลยไม่ได้รู้สึกแปลก หรืออึดอัดอะไรมากนักในเรื่องของการที่ต้องทำตามคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ แต่สำหรับคน Gen Y แล้ว ผู้เขียนมองว่าเขามีคุณสมบัติที่พิเศษอยู่ในตัวมีความอิสระทางความคิดสูงไม่ชอบถูกการบังคับ การใส่ใจงานแต่ละงานจะเต็มที่เกินร้อยกับงานที่เขารู้สึกว่ามันเป็นงานของเขาเอง เป้าหมายนั้นถูกกำหนดจากความคิดของเขาเอง แต่ถ้าต้องทำตามเส้นทางที่ผู้อื่นขีดไว้โดยที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมอะไรกับวิธีการนั้นเลย ความรู้สึกไม่อยากทุ่มเทจะค่อยๆก่อตัวขึ้นในความคิดทันที

คน Gen Y ชอบที่จะใช้สมองส่วนของซีกขวาทำงานค่อนข้างมากซึ่งเป็นส่วนของความคิดสร้างสรรค์ ความคิดที่มีจินตนาการสูง ถ้าเราสามารถดึงจุดเด่นนี้ของคน Gen Y ออกมาใช้ได้อย่างถูกวิธี แบบใช้จิตวิทยาในการมอบหมายงาน มากกว่าการสั่งงาน ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลจากศักยภาพของพวกเขา แต่ถ้าสร้างกรอบในการทำงานที่เข้มงวดตามคำสั่งแบบห้ามขาดห้ามเกิน ศักยภาพของคน Gen Y ก็เหมือนถูกกักขังอย่างน่าเสียดาย คล้ายดั่งกับปล่อยเพชรให้อยู่ในโคลนตมยากที่จะมีโอกาสส่องแสงแวววาวเพื่อให้ดูมีคุณค่าได้ แต่ถ้าคน Gen Y ได้รับการขัดเกลาอย่างถูกวิธีที่เหมาะสมกับความเป็นตัวตนของเขา ซึ่งเปรียบได้ดั่งการเจียระไนเพชรพลอย เชื่อว่าคนที่อยู่ในรุ่น Gen Y หลายๆคนในองค์กรของท่าน สักวันหนึ่งก็จะกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่มีค่าต่อองค์กรอย่างแน่นอน

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Gen Yหัวหน้างานบุคลิกภาพ

แสดงความคิดเห็น