ควรเป็นโค้ชด้านไหนดี

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     31 ตุลาคม 2562     1,130     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    ควรเป็นโค้ชด้านไหนดี

        สวัสดีครับ วันนี้อยากแลกเปลี่ยนด้วยเรื่องเบาๆ สักวัน แต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับโค้ชอยู่นะครับ เพราะผมเป็นโค้ชอยู่และต้องพัฒนาการโค้ชของตัวเองไปเรื่อยๆ ครับ การเริ่มต้นเป็นโค้ชของหลายๆคน มักจะตั้งใจว่าจะเป็นโค้ชด้านไหน ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เชี่ยวชาญหรือเรื่องที่ถนัด เพื่อให้เกิดความชัดเจน

        การพูดคุยกันในกลุ่มโค้ชด้วยกันมักตั้งคำถามว่า “ควรเป็นโค้ชด้านไหนดี ?” ผมมักจะตอบว่า “ผมตั้งใจเป็นโค้ชที่ดี” หลายคนคงรู้สึกและคิดว่าผมไม่ได้ตอบคำถาม จริงๆแล้วผมคิดว่าการเป็นโค้ชก็คือการได้ช่วยผู้อื่นโดยใช้กระบวนการของการโค้ชที่ถูกต้อง ส่วนจะมุ่งเน้นในเรื่องอะไร ก็ขึ้นอยู่กับ 2 เรื่องคือ
        1. โค้ชชี่ต้องการให้โค้ชเรื่องอะไร
        2. โค้ชมีความสามารถในด้านไหน?

        ผมจึงขอเริ่มต้นว่าเป็นโค้ชชี่ที่ดี (Good Coach) แล้วจึงพัฒนาให้เป็นโค้ชที่เป็นที่ยอมรับ (Outstanding Coach) แล้วจึงกลายเป็นโค้ชที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง (Special Coach) เมื่อถึงเวลานั้นแล้วจึงค่อยมาระบุว่าเราเชี่ยวชาญด้านไหนแต่บางคนต้องการระบุเลยก็ไม่ได้ว่ากันครับ

        ความคิดเห็นส่วนตัวกับการระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่า จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญคือเรื่องอะไรเช่น
        Performance Coach
        Life Coach
        Positive Thinking Coach
        Strengths Coach
        NLP Coach
        Business Coach
        Wealth Coach

        ส่วนตัวนั้นผมยังไม่ระบุความเชี่ยวชาญแต่ผมจะให้ความสำคัญของโค้ชในเรื่อง
        หลักการของโค้ชที่ดี
        บทบาทของโค้ชที่เหมาะสม
        ทักษะการโค้ชที่มีคุณภาพ
        เทคนิคการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช
        การให้ความสำคัญกับโค้ชชี่ (Client)
        จรรยาบรรณของการเป็นโค้ช
        ความรับผิดชอบในฐานะโค้ช

        การให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ทำให้ผมมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือโค้ชชี่ด้วยวิธีการและกระบวนการที่เหมาะสมกับโค้ชชี่จริงๆ โดยมุ่งเน้นความสำคัญที่ความต้องการของโค้ชชี่ ถ้าความต้องการนั้นเกินความสามารถของการโค้ชของผมแล้ว ผมก็จะขออนุญาตปฏิเสธ เพราะผลลัพธ์ก็จะไม่เกิด แนวความคิดนี้เป็นเพียงแนวความคิดส่วนตัวครับ ไม่ได้เห็นค้านหรือไม่เห็นด้วยกับท่านอื่นๆนะครับ เป็นเพียงแนวคิดของโค้ชคนหนึ่งครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการโค้ชGood Coachกระบวนการโค้ช

แสดงความคิดเห็น