ความภูมิใจในการทำงานโค้ช การทำงานแบบ Pro Active

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     22 สิงหาคม 2561     2,155     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ความภูมิใจในการทำงานโค้ช การทำงานแบบ Pro Active

ด้วยความชอบในการสอน และพูดคุยกับคนรอบข้าง ด้วยความตั้งใจอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น จึงแปรเปลี่ยนมาเป็นความตั้งในในการทำวิชาชีพที่สามารถทำงานด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้น ไม่ได้ต้องการเก่งมากมาย แต่ต้องการได้แลกเปลี่ยน แนวความคิด วิถีการดำเนินชีวิต วิธีการทำงาน แบบ Pro Active กับเพื่อนๆ น้องๆ อย่างมีความสุขในการทำงาน พร้อมทั้งหน้าที่การงานก็ดีขึ้นด้วย ดังนั้นจึงเน้นที่แนวความคิดพื้นฐานก่อนดังนี้

1. มีทัศนคติที่ดีในการทำงานนั้นๆ หากคิดไม่ดี ก็ให้หามุมที่ดีของงานนั้น เพื่อมีแรงจูงใจในการทำ
2. มีความเป็นเจ้าของ เช่นเป้าหมาย ขององค์กรที่เราได้รับ ให้นำมาเป็นเป้าหมายของเราให้ชัดเจน
3. มีการตั้งเป้าหมายในการทำงานทุกครั้ง ทั้งระยะยาว กลาง สั้น (ให้มีการพิชิตเป้าจากง่ายไปยาก)
4. มีการวางแผนงานในสไตล์ของตัวเอง แต่ต้องสอดคล้องกับแผนก และองค์กรอย่างลงตัว
5. มีการทำงานเป็นทีมเพื่อ ช่วยเหลือ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนแนวคิด ในการทำงานร่วมกัน
6. มีความเข้าใจตัวเองและผู้อื่น อย่างจริงใจ ในการพัฒนาศักยภาพออกมาสู่ พลัง! ในการทำงาน
7. มีความกระตือรือร้น อยู่เสมอ พร้อมในการรับโอกาสที่จะเข้ามาตลอดเวลา
8. มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานอย่างสนุกสนาน
9. มุ่งมั่น ทุ่มเท กับงานที่ได้รับมอบหมาย
10. มีความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อน องค์กร และทุกสิ่งด้วยความไม่ประมาท

องค์กรที่ Active ย่อมต้องการพนักงานที่ Active ท่านพร้อมเป็นพนักงาน Pro Active แล้วหรือยัง? เพราะโอกาสไม่รอให้ท่านพร้อม ท่านควรพร้อมเพื่อกระโดดคว้าโอกาส ด้วยตัวของท่านเอง โดยตัวเอง เพื่อตัวเอง

แสดงความคิดเห็น