ความสอดคล้องกันในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 ตุลาคม 2561     1,320     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    ความสอดคล้องกันในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ปัจจัยที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยั่งยืน คือ "ความสอดคล้องกัน"

บุคลากรในระดับต่างๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญที่มีผลต่อวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน

การจัดแบ่งและกำหนดให้ชัดเจน ย่อมทำให้บุคลากรทุกคนในองค์กร สามารถปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกันครับ"ความสอดคล้องกัน" หมายถึง...เรื่องที่สำคัญและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสำคัญนั้นอย่างครบถ้วน ปฏิบัติตัว ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม ด้วยความเต็มใจ องค์กรที่ให้ความสำคัญกับ "ความสอดคล้องกัน" อย่างครบถ้วนและปฏิบัติต่อเนื่องในระยะยาว ย่อมทำให้สิ่งนั้นกลายเป็น "วัฒนธรรมองค์กร" ได้ครับ

วันนี้มาพิจารณา เรื่องที่สำคัญ กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนกันครับ เพื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อไปครับ

แสดงความคิดเห็น