ความหมายที่แท้จริงของการโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 ธันวาคม 2561     2,573     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    ความหมายที่แท้จริงของการโค้ช

การโค้ช (Coaching)... สำคัญที่ไหนครับ?
การโค้ช (Coaching)... ใช่การแนะนำหรือไม่?
การโค้ช (Coaching)... คือการสอนงานอย่างหนึ่งใช่หรือไม่?

หลายคนกำลังใช้การโค้ช (Coaching) กับผู้อื่นกันอยู่ ทำให้เกิดคำถามมากมายจากผู้ถูกโค้ช ที่ยังคงสงสัยการโค้ช จากโค้ชต่างๆที่คอยช่วยเหลือผู้อื่น โดยใช้คำว่า "การโค้ช (Coaching)" ในการดำเนินการ เพราะไม่แน่ใจว่า กำลังถูกโค้ชอยู่หรือไม่! แต่ผู้ดำเนินการเรียกว่า การโค้ช!

ผมเชื่อว่า เราไม่สามารถหาความหมายที่แท้จริงของการโค้ช (Coaching) ได้ครับ เพราะคำนี้ได้แพร่กระจายออกไปมากมาย โดยไม่มีใครกำหนดความถูกต้องที่ชัดเจนได้ครับ เราควรมาสนใจผลลัพธ์จากการโค้ช (Coaching) ดีกว่าไหมครับ!

ถ้าจะสังเกตว่า การโค้ช (Coaching) คืออะไร? ให้ลองแยกแยะความหมายของคำ 5 คำนี้ดูครับ
1. การสอน (Teaching) หมายถึงอะไร?
2. การฝึกสอน (Training) หมายถึงอะไร?
3. การโค้ช (Coaching) หมายถึงอะไร?
4. การให้คำแนะนำ (Consulting) หมายถึงอะไร?
5. การให้คำปรึกษา (Counseling) หมายถึงอะไร?

โค้ชที่กำลังดำเนินการโค้ช (Coaching) จะสามารถแยกแยะความหมายของคำเหล่านี้ได้ เพราะจุดประสงค์ของแต่ละคำนั้นแตกต่างกัน วิธีดำเนินการก็มีความแตกต่างกัน เพราะจุดมุ่งเน้นไม่เหมือนกันครับ ดังนั้นการโค้ชย่อมแตกต่างจากวิธีการอื่นๆ ถึงแม้จะไม่มากแต่ก็ควรแตกต่างกันครับ!

การสังเกตว่ากำลังถูกโค้ชหรือไม่ ผู้ถูกโค้ชจะสัมผัสได้ครับ หากเข้าใจความหมายในวิธีการต่างๆจากโค้ชท่านนั้นแล้วครับ! การพัฒนาตัวเองให้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการโค้ช (Coaching) ผมตั้งใจที่จะสามารถทำให้ผู้ถูกโค้ช สัมผัสได้ถึงความแตกต่างครับ เพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่างกันแน่นอนครับ

การพิจารณาความละเอียดของการโค้ช ทำให้ผมสนุกกับการฝึกฝน เพราะท้าทายมากมาย เนื่องจากเราจะคุ้นเคยกับวิธีอื่นๆที่เคยทำมาก่อน ดังนั้นเราอาจเรียกว่าเราโค้ชอยู่ แต่ความจริงแล้วเราใช้วิธีอื่นอยู่ครับ ผมจะระวังตัวเองครับ! เพราะผมอยากเป็นโค้ช ที่เป็นโค้ชจริงๆ ครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การโค้ชCoachingการเป็นโค้ช

แสดงความคิดเห็น