ความหมายและการตีความ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 กรกฎาคม 2562     1,256     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    ความหมายและการตีความ

     ระวัง! หลุมพรางของการให้ความหมายและตีความบน ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่ไม่เหมือนกับผู้อื่น ผมมักใช้ข้อความนี้ เตือนตัวเองให้เข้าใจความขัดแย้งที่ผมมักมีกับผู้อื่นว่า เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด! ผมจะได้แก้ไขตัวเองได้ทันครับ!

     คำสุภาษิต 2 ประโยคนี้ ขัดแย้งกันหรือไม่!
     "น้ำขึ้นให้รีบตัก V.S. ช้าๆได้พร้าเล่มงาม"

     การตัดสินใจบางครั้ง เราอาจเกิดความสับสนว่า ควรใช้สุภาษิตใด หรือไม่ครับ! ส่วนตัวผมเคยเกิดความสับสนครับ เพราะไปยึดที่ความหมายของรูปประโยคเพียงอย่างเดียว

     การให้ความหมายของสิ่งต่างๆ ควรเลือกด้านดีของสิ่งนั้น แล้วนำมาใช้สร้าง หลักคิดที่ดีของตัวเอง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ของเรา อันจะนำไปสู่เป้าหมาย และ/หรือ ผลลัพธ์ที่ดีครับ

     ผมเลือกใช้ น้ำขึ้นให้รีบตัก ตอนที่เกิดสิ่งดีๆ เพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ปกติ แล้วสะสมไว้เพื่อนำมาใช้ในโอกาสต่อไป เช่น ได้โบนัส ก็เก็บไว้ใช้ตอนจำเป็น ไม่รีบใช้จนหมด, การได้มีโอกาสช่วยเหลือใคร ก็รีบทำไว้โดยไปปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเปล่าๆ เป็นต้น

     ผมเลือกใช้ ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม ตอนที่จะทำงานให้สำเร็จ ควรละเอียดรอบคอบ ไม่ใช้ความสะดวก และ/หรือ ความง่ายมาตัดสินใจแทนแผนงานที่วางไว้ ไม่หงุดหงิดกับสิ่งที่อาจไม่ได้ดั่งใจในช่วงแรก ก็อดทนทำต่อไป เพราะเชื่อมั่นว่า จะสำเร็จครับ

     ผมเชื่อว่า การให้ความหมายถูกหรือผิด ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นมากกว่าที่มีประโยชน์ครับ เดี๋ยวนี้จึงเข้าใจความหมายที่ผู้อื่นให้ต่างกับเรา เพราะเหตุใดได้มากขึ้นครับ

     ผมจะระวังหลุมพรางการให้ความหมายของตัวเองมากขึ้น เพื่อลดความขัดแย้งกับผู้อื่นครับ โดยถามเขาก่อนว่าให้ความหมายเหมือนเราไหม

แสดงความคิดเห็น