ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 ธันวาคม 2561     1,400     0

วันนี้อยากแลกเปลี่ยนเรื่อง ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ ในความหมายของผม ผู้นำคือ ผู้ที่ผู้อื่นให้ความเชื่อถือ ยอมรับ และไว้วางใจ ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งนะครับ ผมสอนเรื่องภาวะผู้นำ (Leadership) ค่อนข้างยากเพราะผู้เรียนคาดหวัง การปฏิบัติตัวเพื่อเป็นผู้นำคนอื่น และการต้องไปนำทีมงาน ซึ่งผมจะไม่ได้สอนแนวนี้แต่จะสอนให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อเป็นผู้นำที่ดีขึ้นในสายตาผู้อื่น และทำให้ผู้อื่นยอมรับในตัวเขาเอง

ผมจึงใช้ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ตัวเองเชื่อและชอบนำไปฝึกฝนใช้กับตัวเองเป็นผู้นำก่อน เพื่อให้การสอนเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติได้ด้วยตัวเราเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ความเชื่อในใจเพียงอย่างเดียว

ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำของผมมีดังนี้ครับ
ผู้นำไม่ใช่ตำแหน่งแต่เป็นบทบาทที่แสดงในขณะนั้น
ภาวะผู้นำเกิดจากภายในของบุคคลนั้น ไม่ใช่บอกผู้อื่นว่าเป็นผู้นำ
ผู้นำเชื่อมั่นในตนเอง โดยรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้
ผู้นำพร้อมให้พลังผู้อื่น โดยไม่ต้องได้รับการยอมรับก็ได้
ผู้นำมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาดีขึ้นด้วยตัวของเขาเอง
ผู้นำที่แท้จริงต้องพัฒนาผู้อื่นให้เป็นผู้นำ ไม่ใช่ผู้ตามความเชื่อนำไปสู่การกระทำ ผมใช้ความเชื่อนี้ในการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำในแบบที่ตัวเองชอบ ซึ่งความเชื่อมีอิทธิพลต่อผมเป็นอย่างมาก เพื่อพัฒนาตัวเองตามความเชื่อนี้แล้ว ทำให้เรากลายเป็นผู้นำในสายตาคนอื่น มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น สามารถจัดการอารมณ์เชิงบวกของตัวเอง บริหารงานด้ายการทำให้เป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นแทนการสั่งหรือบังคับ ผมมีความสุขที่ได้เป็นผู้นำ Style ของตัวเอง

ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำมีมากมาย ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่ถ้านำความเชื่อนั้นมาปฏิบัติ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง ก็จะทำให้ภาวะผู้นำ (Leadership) ภายในตัวเราเองดีขึ้นครับ ลองดูครับ

แสดงความคิดเห็น