คุณสมบัติของโค้ชที่มีคุณภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 สิงหาคม 2561     1,940     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    คุณสมบัติของโค้ชที่มีคุณภาพ

ผมนำหลักคิดของตาราง Managing Complex Change มาสร้างเป็น ตารางคุณสมบัติที่สำคัญของโค้ชมืออาชีพขึ้นมาดูครับ! 

คุณสมบัติที่สำคัญของโค้ชคุณภาพ ประกอบด้วย 
Mindset ของโค้ชที่ถูกต้อง
Role ของการเป็นโค้ชที่สวมอยู่ระหว่างการโค้ช
Skill ของการโค้ชที่แม่นยำ
Resource ที่มีความพร้อมต่อการเป็นโค้ชในเรื่องนั้น
Practice ในการดำเนินการโค้ชบ่อยๆจนเป็นธรรมชาติหากขาดคุณสมบัติข้อใด ข้อหนึ่ง การเป็นโค้ช (To Be Coach ) และการโค้ช (Coaching) ก็ขาดคุณภาพครับ ส่วนเป็นโค้ชแบบไหน ลองดูที่ตารางครับ 

ตารางนี้ช่วยเตือนให้ผมรู้ตัวว่า หากผมขาดคุณสมบัติใดไป จะทำให้ผมไม่ได้เป็นโค้ชคุณภาพครับ กระตุ้นให้ผมจดจ่อกับการฝึกฝนให้มากขึ้นครับ 

ตารางนี้เป็นแนวความคิดส่วนตัวของตัวเอง ที่ทำขึ้นในเชิงเปรียบเทียบตัวเองครับ ไม่ได้มีเจตนาสรุปเป็นจริง เป็นจังนะครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การเป็นโค้ชการโค้ชManaging Complex Change

แสดงความคิดเห็น