คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด ด้วยเทคนิคพัฒนาตัวเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 กรกฎาคม 2562     2,183     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด ด้วยเทคนิคพัฒนาตัวเอง

     วันนี้อยากประชาสัมพันธ์คู่มือจิ๋วเล่ม 8 ซึ่งเป็นเล่มใหม่ของผมนะครับ ยังไม่ได้เขียนนะครับแต่กำหนดเนื้อหาคร่าวๆ ไว้แล้วมีหัวข้อใหญ่ดังนี้ครับ

คู่มือจิ๋ว “คุณดีกว่านี้ได้อีกด้วยเทคนิคพัฒนาตัวเอง”
ฉันคือใคร ? (Who am I?)
พลังของการกำหนดเป้าหมาย ( Goal Setting)
การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP เปลี่ยนตัวเอง
โค้ชตัวเองกันดีกว่า (Coach Yourself)
การพัฒนาตัวเองด้วย 5Q     รูปแบบและแนวทางของคู่มือจิ๋วเล่มนี้ เป็นลักษณะของการอธิบายเทคนิคต่างๆที่ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ได้ทันทีเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเอง พร้อมกับขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้ผู้อ่านสามารถฝึกฝนและปฏิบัติได้ด้วยตัวเองพร้อมกับคำชี้แนะเพิ่มเติม จากประสบการณ์ในการใช้เทคนิคต่างๆของผม เพื่อทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ

ฉันคือใคร ? (Who am I?) :
ทำให้ค้นพบจุดเด่นและคุณสมบัติที่ดีของตัวเอง ที่ยังไม่ได้นำมาใช้อย่างเต็มที่ ช่วยให้ผู้อ่านดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ได้มากขึ้น

พลังของการกำหนดเป้าหมาย ( Goal Setting ) :
การมีเป้าหมายที่ทรงพลัง ช่วยให้การเดินทางมีความชัดเจนเกิดเป็นแรงปรารถนาที่จะทำให้สำเร็จ สร้างความมุ่งมั่นที่มีพลังกับตัวเองมากขึ้น

การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP เปลี่ยนแปลงตัวเอง :
การเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกที่ไม่เกิดประโยชน์ให้เป็นความเชื่อ ความคิดและความรู้สึกที่มีพลังกับตัวเองมากขึ้น

โค้ชตัวเองกันดีกว่า (Coach Yourself ) :
การโค้ชช่วยให้ตัวเรามองเห็นตัวเองและค้นหาวิธีการที่เหมาะสมของตัวเองในการไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้น

การพัฒนาตัวเองด้วย 5Q :
เทคนิคการสร้างความฉลาดด้านต่างๆและการประยุกต์ใช้ เนื้อหาของคู่มือจิ๋วประมาณนี้ครับ คอยติดตามเล่มจริงต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น