ค่านิยมกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     4 ธันวาคม 2561     3,040     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    ค่านิยมกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร

การทำให้ค่านิยมองค์กร (Core Value) ผ่านกระบวนการโค้ชภายในองค์กร จะสามารถทำให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้ ถ้ามีการใช้กระบวนการโค้ช อย่างเป็นรูปแบบที่ชัดเจน

การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการที่สามารถใช้ในลักษณะต่างๆกันได้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร ให้ปฏิบัติงานตาม "ค่านิยม" ด้วยจิตสำนึกที่เต็มใจ

ผมเข้าใจว่า การโค้ช (Coaching) สามารถเป็น อีกวิธีหนึ่ง ที่ใช้ในการ ปลูกฝัง รณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในค่านิยม ของค์กร เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าวด้วยความเต็มใจ

ปัจจุบันการสร้างค่านิยมในองค์กรมีหลากหลายวิธีอยู่แล้ว ที่องค์กรต่าง ๆ ใช้กันอยู่เป็นปกติและมีประสิทธิผลเป็นอย่างมาก

สิ่งที่ผมศึกษาแบบเจาะลึกและมุ่งมั่น คือ การใช้กระบวนการโค้ชในการทำให้ "ค่านิยมกลายเป็นวัฒนธรรมได้อย่างไร?" เพราะผมเชื่อว่า การโค้ช ทำให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความเต็มใจถ้าหากผมสามารถทำให้ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าใแก่นแท้ที่เป็นประโยชน์ของการโค้ช อย่างถูกต้องแบบลึกซึ้งแล้ว ย่อมสามารถทำให้ ค่านิยมเป็นที่ยอมรับและนำไปปฏิบัติจนกลายเป็นธรรมชาติใหม่ของบุคลากรในองค์กร ก็เท่ากับว่า การโค้ชเป็นประโยชน์ต่อการสร้าวัฒนธรรมองค์กร เหมือนกับแบบอื่น ๆ เช่นเดียวกันครับ

ผมตั้งใจและมุ่งมั่น ทำสิ่งที่ผมรักและหลงใหล คือ "การโค้ช" ให้เกิดประโยน์ต่อองค์กรลูกค้าให้มากที่สุดครับ

แสดงความคิดเห็น