ค่านิยมกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร

หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร / ค่านิยมกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     4 ธันวาคม 2561     699     0

การทำให้ค่านิยมองค์กร (Core Value) ผ่านกระบวนการโค้ชภายในองค์กร จะสามารถทำให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้ ถ้ามีการใช้กระบวนการโค้ช อย่างเป็นรูปแบบที่ชัดเจน

การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการที่สามารถใช้ในลักษณะต่างๆกันได้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร ให้ปฏิบัติงานตาม "ค่านิยม" ด้วยจิตสำนึกที่เต็มใจ

ผมเข้าใจว่า การโค้ช (Coaching) สามารถเป็น อีกวิธีหนึ่ง ที่ใช้ในการ ปลูกฝัง รณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในค่านิยม ของค์กร เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าวด้วยความเต็มใจ

ปัจจุบันการสร้างค่านิยมในองค์กรมีหลากหลายวิธีอยู่แล้ว ที่องค์กรต่าง ๆ ใช้กันอยู่เป็นปกติและมีประสิทธิผลเป็นอย่างมาก

สิ่งที่ผมศึกษาแบบเจาะลึกและมุ่งมั่น คือ การใช้กระบวนการโค้ชในการทำให้ "ค่านิยมกลายเป็นวัฒนธรรมได้อย่างไร?" เพราะผมเชื่อว่า การโค้ช ทำให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความเต็มใจถ้าหากผมสามารถทำให้ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าใแก่นแท้ที่เป็นประโยชน์ของการโค้ช อย่างถูกต้องแบบลึกซึ้งแล้ว ย่อมสามารถทำให้ ค่านิยมเป็นที่ยอมรับและนำไปปฏิบัติจนกลายเป็นธรรมชาติใหม่ของบุคลากรในองค์กร ก็เท่ากับว่า การโค้ชเป็นประโยชน์ต่อการสร้าวัฒนธรรมองค์กร เหมือนกับแบบอื่น ๆ เช่นเดียวกันครับ

ผมตั้งใจและมุ่งมั่น ทำสิ่งที่ผมรักและหลงใหล คือ "การโค้ช" ให้เกิดประโยน์ต่อองค์กรลูกค้าให้มากที่สุดครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  วัฒนธรรมองค์กรค่านิยมองค์กรการโค้ช

แสดงความคิดเห็น