ตารางการพัฒนาศักยภาพนักขาย

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     27 มิถุนายน 2561     2,106     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การตลาด-งานขาย    ตารางการพัฒนาศักยภาพนักขาย

     ผมขายไม่ค่อยเก่งครับ! เพียงแค่บริหารทีมงานขายมากว่า 25 ปี 

     ผมโชคดีที่คลุกคลีกับน้องๆที่รับผิดชอบงานขายมาโดยตลอด มองเห็นวิวัฒนาการของเขาตั้งแต่

     เริ่มต้น เริ่มเก่ง เติบโต ขึ้นตำแหน่งใหม่  ประสบความสำเร็จในอาชีพ

     มามากมายเกือบ 100 คน ทำให้เห็นทุกอย่างของ Sales ที่ประสบความสำเร็จและ Sales ที่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะปัจจัยอะไรบ้าง!     เดี๋ยวนี้ใช้กระบวนการโค้ชบริหารทีมงานขาย ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้น เพราะสามารถใช้ศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่มากขึ้นเหนื่อยน้อยลง 
วันนี้นำหลักการที่ใช้พัฒนาทีมงานขายให้เติบโต โดยมีหน่วยวัดการเติบแต่ละด้านของ Sales แต่ละคน ดังตารางในรูปครับ 
การพัฒนาศักยภาพนักขาย ในรูปแบบของผม มีมากมาย หลากหลาย วิธีการ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ต้องการ ผ่านกระบวนการ Strategic Group Coaching and Consulting ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นสไตล์ของแต่ละคนมากขึ้นครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ศักยภาพนักขายนักขายStrategic sales

แสดงความคิดเห็น