ทักษะการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 เมษายน 2562     2,045     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    ทักษะการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง

การตระหนักรู้ในตัวตน (Self-Awareness) เป็นการเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ มาอยู่กับการคิดอย่างมีเหตุผล ด้วยสมองส่วนหน้า (PFC) ทำให้เกิดข้อมูลใหม่ขึ้น ช่วยในการตัดสินใจลงมือทำในสิ่งที่ดีกว่า การปฏิบัติแบบเดิมๆ

ทักษะการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching) เป็นการใช้ทักษะการโค้ชกับหลักการที่ทำให้โค้ชชี่ตระหนักรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้โค้ชชี่มีแนวทางปฏิบัติตัว ด้วยการรู้ตัวเองอย่างมีสติ

ทักษะการโค้ชทำให้โค้ชชี่ สำรวจตัวเองในเรื่องสำคัญ เพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น กับพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อม ได้แก่
การทำให้โค้ชชี่ เข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น (Self-Empathy) เปิดใจยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้อื่น โดยเข้าใจเขาอย่างแท้จริง
การทำให้โค้ชชี่ สำรวจตัวเอง (Self-Discovery) ค้นหา สาเหตุของพฤติกรรมที่ตัวเองแสดงออกไป ด้วยความสงสัยใคร่รู้อย่างสนุกสนาน
การทำให้โค้ชชี่ มีความคิดสร้างสรรค์ (Self-Creative) มองหาทางเลือกใหม่ๆ ที่อาจไม่เคยทำ หรือคิดมาก่อน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำอยู่แล้วไม่มีความสุข ไปสู่การลงมือทำให้เรื่องที่สร้างสรรค์มากขึ้น
การทำให้โค้ชชี่ มองเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self-Esteem) นำไปสู่การสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมกับคุณค่าของตัวเอง ไม่แสดงสิ่งที่ขัดกับคุณค่าในตัวเอง เพราะจะทำให้ไม่มีความสุขครับ
การทำให้โค้ชชี่ เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง (Self-Confident) จูงใจให้โค้ชชี่ พร้อมรับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเอง ด้วยความเต็มใจครับการเปิดโอกาสให้โค้ชชี่ ได้ทบทวนตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับตัวเองในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน สามารถช่วยให้โค้ชชี่ มาจดจ่อตัวเองอย่างมีเหตุและผล ไม่ปล่อยให้พฤติกรรมและการกระทำ เป็นไปตามสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียวครับ

แสดงความคิดเห็น