ทักษะการโค้ชด้วยสติ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 เมษายน 2562     1,298     0

     ถ้าต้องการเชี่ยวชาญเรื่องอะไร! ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังครับ!

     ผมเป็นคนดื้อครับ! ใครชวนให้ทำ อาจไม่ค่อยสนใจ พอคนเลิกชวน อยากทำขึ้นมา ก็จะคลุกอยู่กับเรื่องนั้นๆ จนกว่าจะเชี่ยวชาญระดับหนึ่งครับ!

     ทักษะการโค้ชด้วยสติ (Mindfulness Coaching) ก็เช่นเดียวกันครับ คนชวนให้ฝึกนั่งสมาธิ ก็ปฏิเสธมาตลอดครับ ตอนนี้จนสนใจทักษะการโค้ชด้วยสติเป็นอย่างมาก คงต้องเริ่มที่การนั่งสมาธิของตัวเองก่อนครับ

การโค้ชด้วยสติ (Mindfulness Coaching)

หัวใจสำคัญของทักษะการโค้ชด้วยสติ ที่ผมเข้าใจ คือ 3 เรื่อง
     1. รู้ตัว โดยการตระหนักรู้ด้วยปัญญาของตัวเอง
     2. การอยู่กับปัจจุบัน เฉพาะความเป็นจริงตอนนี้ ไม่มโนไปเอง
     3. การเกิดสมดุล สภาวะที่มีความสุขจริงๆ

     ผมในฐานะโค้ช ต้องฝึกฝน 3 เรื่องนี้ให้เชี่ยวชาญก่อน แล้วจึงจะสามารถใช้ทักษะการโค้ชด้วยสติกับโค้ชชี่ได้ครับ!

ปัจจุบัน ผมฝึก 3 เรื่องนี้ตอนผมสอนครับ
     1. รู้ตัวเองตลอดเวลาในระหว่างการสอน โดยเฉพาะช่วงการฟัง ในสิ่งที่ผู้เรียนพูดใน Class ทำให้สามารถตรวจสอบสภาวะอารมณ์ของตัวเองในขณะนั้นได้ง่ายมากๆ ครับ
     2. การอยู่กับเรื่องราวของผู้เรียนเฉพาะที่ผู้เรียนแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นๆ ไม่สรุปความไปเอง ไม่ประเมินอดีตของผู้เรียน ไม่ทำนายอนาคต พูดคุยเฉพาะเรื่องที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น
     3. การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสอน มีความสุขตลอดเวลาที่สอน ไม่กังวลผลลัพธ์ เดินตามกระบวนการสอน ที่เชื่อมโยงหลักการกับเนื้อหา แล้วให้ผู้เรียนสร้างแนวทางของตัวเอง

     การฝึกสติกับการสอนท้าทายผมมากครับ เพราะบรรยากาศ ไม่เหมือนกับการทำ 1:1 Coaching ผมหวังว่า เมื่อฝึกฝนในเหตุการณ์ที่ยากได้แล้ว ตอนไปทำจริงกับเหตุการณ์ที่ง่ายกว่า ก็จะสามารถทำได้เองมากขึ้นครับ

     ผมโชคดีที่เลือกการสอนแนว Training and Group Coaching มานานกว่า 10 ปีแล้ว เพราะผมเชื่อมาตลอดว่า การสอนแนวนี้เป็น การฝึกสติของวิทยากรและโค้ช ตลอดเวลาการสอนครับ!

แสดงความคิดเห็น