ทักษะการโค้ชตัวเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 กรกฎาคม 2562     1,061     0

     หัวข้อวันนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้ในการโค้ชตัวเองและทำการโค้ชให้กับผู้อื่นที่เขาต้องการสร้างความเชื่อมั่นกับเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เขาเอาชนะความคิด ความรู้สึกและอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้อย่างมีรูปแบบและเป็นกระบวนการที่เป็น Style ของตัวเอง โดยการค้นหารูปแบบของกระบวนความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ก็จะให้เกิดความเชื่อมั่นได้มากขึ้นครับ

ผมขออนุญาตแลกเปลี่ยนสิ่งที่ผมใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับตัวเองหรือทำให้โค้ชชี่ เชื่อมั่นได้ด้วยตัวของเขาเองดังนี้ครับ
เหตุการณ์ : (ระบุเหตุการณ์ที่ขาดความเชื่อมั่น)
แนวความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์นั้น
รูปแบบและกระบวนการทางความคิดของโค้ชชี่
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไป
สิ่งที่ได้เรียนรู้กับเหตุการณ์นั้นๆต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำถามที่ผมใช้เพื่อให้ได้ประเด็นเหล่านี้อย่างครบถ้วน
คุณเลือกเหตุการณ์ที่ขาดความเชื่อมั่น มาโค้ชคือเรื่องใด?
คุณคิดหรือรู้สึกกับเหตุการณ์ที่พบปะหรือเผชิญอย่างไร?
คุณรู้สึกอย่างไรอีกบ้าง? (ถามจนเขาไม่มีความรู้สึกเพิ่ม) อบรม สัมมนา การพูดคุยที่ผ่านมาทำให้คุณเห็นกระบวนการคิดของคุณเป็นอย่างไร?
คุณมองเห็นรูปแบบทางความคิดกับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างไร?
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นประโยชน์หลังจากที่เหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วเป็นอย่างไร?
สิ่งที่คุณได้เรียนรู้กับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเรื่องอะไรบ้าง?

     โค้ชชี่จะเริ่มเห็นกระบวนการทางความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นและจะจบด้วยการได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมกับความรู้สึกที่ดีขึ้น จะทำให้โค้ชชี่เริ่มเห็นและรู้สึกกับตอนสุดท้ายไม่ใช่แค่ตอนเริ่มต้น

โค้ชจะเริ่มสร้างคำถามให้เขาสร้างรูปแบบและกระบวนการคิดใหม่ในการเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคล้ายๆกันนี้ แต่เปลี่ยนรูปแบบความคิดใหม่ได้ด้วยตัวเองดังนี้
ถ้าคุณต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้อีกครั้ง คุณสามารถคิดอย่างไรได้บ้าง?
คุณสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของคุณกับเหตุการณ์คล้ายๆนี้เป็นอย่างไร?
คุณจะดำเนินการกับเหตุการณ์คล้ายๆนี้ได้อย่างไร?
คุณช่วยสรุปรูปแบบและกระบวนการทางความคิดใหม่ของคุณเป็นอย่างไรแล้ว?

     โค้ชชี่จะสร้างรูปแบบและแนวความคิดใหม่ ทำให้พร้อมจะเผชิญกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้นครับ

แสดงความคิดเห็น