ทักษะการโค้ชที่คุณค่า

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 มกราคม 2562     1,005     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    ทักษะการโค้ชที่คุณค่า

พฤติกรรมที่เราแสดงออกไปกับเหตุการณ์ต่างๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี หรือ ไม่ดีก็ตาม ล้วนมาจากคุณค่า (Value) ที่ดีของเราเสมอ จริงหรือไม่ครับ?

ผมมีความเชื่ออย่างนั้นครับ เพราะเชื่อว่า คนทุกคนเป็นคนดีโดยพื้นฐานครับ!

การพัฒนาทักษะการโค้ชของผม กำลังให้ความสนใจกับทักษะการโค้ชที่คุณค่า (Value-Base Coaching) เป็นอย่างมากครับ เพราะเชื่อว่า หากโค้ชชี่ สามารถเลือกใช้คุณค่า (Value) ของตัวเอง ได้ตรงกับเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ก็จะทำให้โค้ชชี่มีความสุขกับการกระทำของตัวเองได้มากขึ้นครับ

ผมตั้งใจฝึกฝนตัวเอง เพื่อฟังเรื่องเล่าของโค้ชชี่ ด้วยการค้นหาคุณค่าของโค้ชชี่จากเรื่องเล่านั้นๆ ทำให้มองเห็นคุณค่าต่างๆ ได้ชัดเจนมากขึ้นครับ สามารถใช้คำถามไปที่คุณค่านั้นๆ ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับ

สมการที่ได้เรียนรู้มาบอกว่า E(Event)+R(Response)=O(Outcome)

ผมใช้สมการนี้ในการพิจารณาว่า การโต้ตอบ (Response) กับเหตุการณ์ด้วยวิธีการที่ยังไม่ดีนั้น อาจมาจากการเลือกใช้คุณค่าที่ไม่สอดคล้องเท่านั้นเอง หากเปลี่ยนคุณค่าของตัวเองใหม่ ก็จะเลือกใช้วิธีการที่แตกต่างจากเดิม ทำให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีเพิ่มขึ้นครับ

ทักษะการโค้ชที่คุณค่า (Value-Base Coaching) ช่วยทำให้โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือกวิธีการใหม่ๆ ได้เร็วมากขึ้นครับ เพราะคุณค่าในตัวของบุคคล (โค้ชชี่) ส่งผลต่อพฤติกรรมทันทีครับ

ผมตั้งใจทยอยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆ เพื่อรวบรวมเป็นแนวทางการโค้ช ให้ผู้อื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองครับ คอยติดตามรายละเอียดกันนะครับ

แสดงความคิดเห็น