ทำอย่างไรเมื่อขออนุมัติแล้วไม่ได้

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     5 มิถุนายน 2562     1,244     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด    ทำอย่างไรเมื่อขออนุมัติแล้วไม่ได้

หลุมพรางทางความคิดเรื่อง
     ถ้าขออนุมัติแล้วไม่ได้ ก็ไม่อยากขออีกแล้ว เสียเวลา

เหตุการณ์
     การขออนุมัติเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายของหลายๆ คน เพราะขอทีไรไม่ค่อยได้ทุกที ทำให้ขี้เกียจขอ และอยู่อย่างที่เป็นอยู่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้งานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะจิตใจไม่ค่อยอยากทุ่มเท เนื่องจากไม่ได้รับเรื่องที่ขออนุมัติ (ไม่ได้รับการยอมรับ) จึงเป็นการทำร้ายตัวเอง ไม่มีผลงาน โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ

ความรู้สึกทั่วๆไป
      ขอทีไรไม่ได้ทุกที ไม่ค่อยอยากขอเท่าไร
      ขออนุมัติทุกครั้ง ต้องถามมากมาย ไม่อนุมัติก็บอกมาเลยดีกว่า
      เราจำเป็นต้องใช้จริงๆ น่าจะเข้าใจบ้าง
      ต้องทำอย่างไรนะ จึงจะยอมอนุมัติ
      ถ้าไม่อนุมัติ ก็ได้งานแค่นี้แหละ จะเอาอะไรมาก

เทคนิคเอาชนะหลุมพราง
     สร้างทัศนคติเชิงบวกกับหัวหน้า (จับถูก)
     การขออนุมัติที่ดีนั้น ต้องมีความรู้สึกร่วมกันของคนทั้ง 2 ฝ่าย มีความเข้าใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน อยากที่จะช่วยกันแก้ปัญหา ดังนั้นการที่หัวหน้าไม่อนุมัติในสิ่งที่เราขอคงต้องมีเหตุผล เราควรทำความเข้าใจและยอมรับในเหตุผลของหัวหน้า แล้วทำรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อขออนุมัติใหม่ จนกว่าหัวหน้าจะพึงพอใจ ไม่ใช่น้อยใจในสิ่งที่หัวหน้าทำ แล้วมีทัศนคติเชิงลบ แล้วเลิกขอไปเลย

     ปกติเราไม่ค่อยให้โอกาสหัวหน้าในการปฏิเสธคำขอของเราเลย คือคิดว่าขอเพียงครั้งเดียวก็ต้องอนุมัติเลย ไม่งั้นก็เลิกขอ แต่ถ้าเราให้โอกาสหัวหน้าสัก 3-5 ครั้ง โดยที่ครั้งแรกไม่ได้เราก็จะถามว่า “ต้องเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องอะไร?” แล้วนำเสนอใหม่ ครั้งที่ 2 ก็เช่นเดียวกัน จนกว่าจะครบโควต้าที่ให้กับหัวหน้าแล้วจึงเลิก หรืออาจต่อโควต้าไปอีกก็ได้

     ถ้าเรื่องนั้นจำเป็นสำหรับเราจริงๆ ควรมองว่าหัวหน้าไม่มีเจตนาจะปฏิเสธ เพียงแต่ยังไม่เหมาะสมเท่านั้น เพราะหัวหน้ามีข้อจำกัดอยู่เหมือนกัน ถ้าเราคิดดีกับสิ่งที่ทำแล้ว (จับถูก) เราก็จะช่วยหัวหน้าเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอ สำหรับการตัดสินใจครับ

แสดงความคิดเห็น