ทำอย่างไรเมื่อลูกน้องไม่ยอมรับ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     31 พฤษภาคม 2562     1,804     0

หลุมพรางทางความคิดเรื่อง
     ลูกน้องไม่ค่อยยอมรับ ภาวะผู้นำของเรา เรียกร้องความต้องการอยู่เรื่อย

เหตุการณ์ :
     ลูกน้องไม่ค่อยทำงาน ขาดความกระตือรือร้น ไม่ชอบค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆ คอยแต่ขอให้ช่วยเหลืออยู่เรื่อย มอบหมายงานก็ทำไม่ค่อยสำเร็จ ขอโน่น ขอนี่ อยุ่เป็นประจำ กว่าที่จะเริ่มทำงานได้ ชอบหาว่าเราไม่ค่อยมีภาวะผู้นำ เวลาสั่งสอนก็ไม่ค่อยฟัง เวลาไม่สอนก็หาว่าไม่ค่อยดูแล เอาใจใส่ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรกันแน่

ความรู้สึกทั่วๆไป :
      ทำไมลูกน้องเรื่องมากขนาดนี้
      ไม่รู้ว่าชอบให้สั่ง หรือ อยากให้ปล่อยให้คิดเองกันแน่
      เราทำตัวไม่ถูกใจซักที แล้วแต่จะคิดแล้วกัน
      ทำไมสอนเท่าไร ก็ทำไม่ได้ เอาไงดี ไม่อยากเป็นผู้นำแล้ว เรื่องมากจริงๆ

เทคนิคเอาชนะหลุมพราง
     ปรับแนวความคิดของตัวเองใหม่
     การสร้างภาวะผู้นำในตัวหัวหน้างาน เพื่อทำให้ลูกน้องยอมรับนั้นต้องค่อยเป็นค่อยไป เป็นการสะสม การรู้สึกหงุดหงิดกับลูกน้อง เนื่องจากลูกน้องไม่ได้ดั่งใจที่เราต้องการ ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราเลย การใช้คำถามว่า “ทำไมลูกน้องจึงเรื่องมาก?” ไม่ใช่คำถามที่ดีนัก เราควรใช้คำถามใหม่ คือ “ทำอย่างไรให้ลูกน้องทำตาม?” จะเสริมสร้างพลังในตัวมากกว่า

     การที่ลูกน้องเรียกร้องเรื่องต่างๆ นั้นเป็นเพราะเขารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลเขาเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าเราจะทำครบถ้วนก็ตาม ดังนั้น เราจึงต้องถามตัวเองว่า “เขาต้องการการยอมรับจากเราเรื่องอะไร?” ก็จะทำให้เราสังเกตเห็นความต้องการของเขาได้ อย่ารำคาญเขาเลยครับ

     การเป็นผู้นำคนอื่นนั้นเหนื่อยและลำบากในช่วงแรก แต่ถ้าใครเห็นประโยชน์ของความเป็นผู้นำแล้ว และพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ ก็จะมีความสุขกับสภาวะที่เป็นอยู่มากขึ้น ดังนั้นควรถามว่า “การเป็นผู้นำให้ประโยชน์อะไรกับเรา?”

แสดงความคิดเห็น