ทำอย่างไรเมื่อสับสนในตัวเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     5 มิถุนายน 2562     1,654     0

หลุมพรางทางความคิดเรื่อง
     สับสนในตัวเองว่าเรื่องใดควรทำเองเรื่องใดควรให้ผู้อื่นทำ

เหตุการณ์
     หัวหน้างานหลายคน เมื่อได้รับมอบหมายงานมากแล้ว จะไม่ค่อยแน่ใจว่าควรทำเองดี หรือให้ลูกน้องทำดี เพราะมีหลายงานที่เราไม่แน่ใจว่าลูกน้องจะทำได้ หรือกลัวทำได้ไม่ดีก็เลยนำมาทำเอง และก็ต้องทำเองอยู่เรื่อยๆ เพราะไม่มั่นใจในลูกน้องสักที กลัวว่าจะทำได้ไม่ดี แล้วหัวหน้าจะว่าเราได้ เมื่อต้องทำเองอยู่เรื่อยๆ ก็ทำไม่ทันแล้วรู้สึกเครียด จะให้ลูกน้องทำก็ไม่กล้า กลัวไม่ดี เลยสับสนอยู่

ความรู้สึกทั่วๆไป
      ทำเองก็เหนื่อยอยู่คนเดียว ให้น้องทำก็ไม่มั่นใจ เอาไงดี
      ทำเองทุกเรื่อง แล้วจะมีลูกน้องไปทำไมเนี่ย
      สั่งให้ทำก็ทำได้ไม่ดี สุดท้ายต้องเป็นเราทุกที
      เราจะเสี่ยงให้น้องทำดีไหมเนี่ย
      ถ้าลูกน้องทำได้เหมือนเราก็จะดีนะ

เทคนิคเอาชนะหลุมพราง
     ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
     การสับสนเกิดจาก การนำสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่ง ว่าเราตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ และจริงๆ แล้วควรตัดสินใจอย่างไร ซึ่งก็ไม่ค่อยได้คำตอบที่แน่ชัดนัก จึงเกิดอาการสับสนอยู่เรื่อยๆ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง ความสับสน เราต้องยอมรับในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยการจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน ไม่นำสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้ว (อดีต) กลับมาคิดอีก และไม่กังวลถึงผลลัพธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น (อนาคต) แต่ลงมือทำในปัจจุบันให้ดีที่สุด

     การสนใจเฉพาะปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยยอมให้น้องเป็นผู้ปฏิบัติงานบ้างถึงแม้ว่าจะ ไม่ค่อยแน่ใจก็ตาม แต่ถ้าเราไม่ยอมให้เราผิดพลาดบ้าง เขาก็ไม่มีความสามารถเพิ่มขึ้น ก็ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้อยู่ดี ดังนั้นถ้าเป็นหน้าที่ของเขา เขาควรต้องเป็นผู้ทำ ถ้าทำไม่ได้ก็ควรต้องรับผิดชอบ โดยมีเราเป็นเพียงโค้ช หรือพี่เลี้ยงเท่านั้น ไม่ควรเป็นผู้ลงมือทำทุกเรื่อง เพราะถ้าเขาไม่ทำ หรือทำไม่ได้แล้วเราจะมีเขาไว้ทำไม

แสดงความคิดเห็น