ทำอย่างไรเมื่อไม่รู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไร

หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด / ทำอย่างไรเมื่อไม่รู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 มิถุนายน 2562     682     0

หลุมพรางทางความคิดเรื่อง
     ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับการกระทำ จึงไม่ทำซักที

เหตุการณ์
     การสื่อสารกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น การพูดคุย, การสั่งงาน, การขออนุมัติ, การรายงาน, การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น ถ้าหากเราคิดไปก่อนว่า “ไม่รู้ว่าคนอื่น จะคิดอย่างไร?” ก็จะทำให้เราหยุดการกระทำที่เราตั้งใจไว้ทันที เพราะความรู้สึกที่เราคิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่จะคิดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นเชิงลบ จากการกระทำของเราทำให้หยุด แล้วเลิกทำสิ่งที่ตั้งใจ หรือยากจะทำในช่วงแรก ทันที

ความรู้สึกทั่วๆไป
      ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดว่าเราพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่า
      ไม่รู้ว่าหัวหน้าจะอนุมัติหรือไม่
      ไม่รู้ว่าลูกน้องจะเข้าใจในเรื่องที่เราสั่งเพราะหวังดีหรือเปล่า
      ไม่รู้ว่าเพื่อนๆ จะหาว่าเอาหน้าหรือเปล่า
      ไม่รู้ว่าคนอื่น จะคิดว่าเราไม่เข้าใจหรือเปล่า

เทคนิคเอาชนะหลุมพราง
     ปรับความคิดเกี่ยวกับตัวเองใหม่
     การสื่อสารกับผู้อื่น เป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่มีทัศนคติเชิงลบ เพราะจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแง่ลบเสมอๆ ทั้งๆที่เหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้น เพราะเรายังไม่ได้สื่อสารออกไปเลย ดังนั้นหากต้องการที่จะเอาชนะหลุมพรางนี้ เพื่อเป็นนักสื่อสารออกไปเลย ดังนั้นหากต้องการที่จะเอาชนะหลุมพรางนี้ เพื่อเป็นนักสื่อสารที่ดี จึงต้องสร้างทัศนคติเชิงบวกมากขึ้น โดยคาดหวังว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้น จะเป็นด้านบวก หากไม่เป็นเช่นนั้น เราก็จะได้ประสบการณ์ แล้วปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารใหม่อีกครั้ง จนกว่าจะเข้าใจซึ่งกันและกันได้

     เมื่อไรก็ตามที่รู้สึกว่า “ไม่รู้คนอื่นคิดอย่างไร” ก็ให้ถามเขาว่า เขาคิดอย่างไร เช่น อนุมัติหรือไม่? , เข้าใจหรือไม่, คิดอย่างไร? , อยากให้เพิ่มเติมเรื่องอะไร? เป็นต้น เมื่อเราไม่คิดแทนผู้อื่นในเชิงลบได้แล้ว ก็จะทำให้เรากลัวที่จะสื่อสารกับผู้อื่นมากขึ้น ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร เราก็ยินดีรับฟังได้จะได้ไม่ต้องคิดแทนผู้อื่นเสียที  

10 หลักสูตรใหม่ น่าเรียน!!

1

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

2

ทักษะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

3

สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก

4

การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

5

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

6

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารความขัดแย้งขององค์กร

7

การบริการและเทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

8

กุญแจสู่ความสำเร็จในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

9

เทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

10

การใช้เสียงและอวัจนภาษาเพื่อความสำเร็จในการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น