ทำอย่างไรเมื่อไม่รู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 มิถุนายน 2562     894     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด    ทำอย่างไรเมื่อไม่รู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไร

หลุมพรางทางความคิดเรื่อง
     ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับการกระทำ จึงไม่ทำซักที

เหตุการณ์
     การสื่อสารกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น การพูดคุย, การสั่งงาน, การขออนุมัติ, การรายงาน, การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น ถ้าหากเราคิดไปก่อนว่า “ไม่รู้ว่าคนอื่น จะคิดอย่างไร?” ก็จะทำให้เราหยุดการกระทำที่เราตั้งใจไว้ทันที เพราะความรู้สึกที่เราคิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่จะคิดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นเชิงลบ จากการกระทำของเราทำให้หยุด แล้วเลิกทำสิ่งที่ตั้งใจ หรือยากจะทำในช่วงแรก ทันที

ความรู้สึกทั่วๆไป
      ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดว่าเราพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่า
      ไม่รู้ว่าหัวหน้าจะอนุมัติหรือไม่
      ไม่รู้ว่าลูกน้องจะเข้าใจในเรื่องที่เราสั่งเพราะหวังดีหรือเปล่า
      ไม่รู้ว่าเพื่อนๆ จะหาว่าเอาหน้าหรือเปล่า
      ไม่รู้ว่าคนอื่น จะคิดว่าเราไม่เข้าใจหรือเปล่า

เทคนิคเอาชนะหลุมพราง
     ปรับความคิดเกี่ยวกับตัวเองใหม่
     การสื่อสารกับผู้อื่น เป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่มีทัศนคติเชิงลบ เพราะจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแง่ลบเสมอๆ ทั้งๆที่เหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้น เพราะเรายังไม่ได้สื่อสารออกไปเลย ดังนั้นหากต้องการที่จะเอาชนะหลุมพรางนี้ เพื่อเป็นนักสื่อสารออกไปเลย ดังนั้นหากต้องการที่จะเอาชนะหลุมพรางนี้ เพื่อเป็นนักสื่อสารที่ดี จึงต้องสร้างทัศนคติเชิงบวกมากขึ้น โดยคาดหวังว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้น จะเป็นด้านบวก หากไม่เป็นเช่นนั้น เราก็จะได้ประสบการณ์ แล้วปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารใหม่อีกครั้ง จนกว่าจะเข้าใจซึ่งกันและกันได้

     เมื่อไรก็ตามที่รู้สึกว่า “ไม่รู้คนอื่นคิดอย่างไร” ก็ให้ถามเขาว่า เขาคิดอย่างไร เช่น อนุมัติหรือไม่? , เข้าใจหรือไม่, คิดอย่างไร? , อยากให้เพิ่มเติมเรื่องอะไร? เป็นต้น เมื่อเราไม่คิดแทนผู้อื่นในเชิงลบได้แล้ว ก็จะทำให้เรากลัวที่จะสื่อสารกับผู้อื่นมากขึ้น ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร เราก็ยินดีรับฟังได้จะได้ไม่ต้องคิดแทนผู้อื่นเสียที  

10 หลักสูตรใหม่ น่าเรียน!!

1

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

2

ทักษะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

3

สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก

4

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารความขัดแย้งขององค์กร

5

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

6

การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

7

การบริการและเทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

8

กุญแจสู่ความสำเร็จในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

9

เทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

10

การใช้เสียงและอวัจนภาษาเพื่อความสำเร็จในการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น