ทำไมองค์กรต้องทำ Digital Transformation ให้ธุรกิจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     2 กุมภาพันธ์ 2564     91     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ทำไมองค์กรต้องทำ Digital Transformation ให้ธุรกิจ

ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นแล้วกระตุ้นให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ Digital Business มาจากเหตุผลต่างๆ ดังนี้…
  ลูกค้ามี Pain Point เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
  การเข้าถึง Consumer Insight ต้องรวดเร็วและชัดเจน
  เทคโนโลยี่มีอิทธิพลสูงและปรับเปลี่ยนรวดเร็วมาก
  พฤติกรรมการบริโภคสินค้า/บริการ แตกต่างจากเดิมมากๆ
  การที่ธุรกิจต้องเผชิญกับ Disrutive Challenger
  โมเดลธุรกิจแบบ Platform Business มาแทนที่โมเดลแบบเดิมๆ
  การจำเป็นต้องใช้ Big Data ในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  การสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้บริโภคด้วยดิจิทัล
  การตลาดแบบ Personalized Marketing มีความสำคัญ

   หากผู้บริหารองค์กรธุรกิจ ให้ความสำคัญกับ “ปรเด็นที่เกิดขึ้นในลักษณ์ต่างๆเหล่านี้นี้”…ก็คงหลีกเลี่ยง การเตรียมตัวเองและบุคลากรในองค์กร
ให้พร้อมก้าวเข้าสู่การทำ Digital Transformation ไม่ได้อย่างแน่นอนครับ
ผู้บริหารควรมีการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด(Mindset) ในการทำสิ่งใหม่ๆ ด้วยกระบวนการทำ Design Thinking อันนำไปสู่ Value Proposition
กับสินค้าและบริการใหม่ของธุรกิจ โดยการทำ Digital Transformation องค์กรครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Digitalธุรกิจทำไม

แสดงความคิดเห็น