นักทรัพยากรมนุษย์เชื่อมโยงธุรกิจขององค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     5 กันยายน 2561     1,368     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    นักทรัพยากรมนุษย์เชื่อมโยงธุรกิจขององค์กร

ปัจจุบันได้ยินผู้บริหารระดับสูงขององค์กรและผู้บริหารด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พูดถึงบ่อยๆ ว่า อยากเห็น "นักทรัพยากรมนุษย์เชื่อมโยงธุรกิจขององค์กร (Corporate Business HRD)" เพื่อให้พัฒนาคนตามลักษณะธุรกิจขององค์กร

แนวโน้นมการพัฒนาบุคลากรจะต้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น! เพราะเครื่องมือในการทำงานมีความพร้อมมากขึ้น บุคลากรในองค์กรจึงต้องเป็นคนที่ใช่! เพื่อให้สามารถผลักดันและสร้างผลลัพธ์ของงานที่สอดคล้องกับองค์กรมากขึ้นครับ

โจทย์ของการพัฒนาบุคลากร จะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ว่า องค์กรในอีก 3-5 ปีข้างหน้าต้องการบุคลากรแบบไหนบ้าง! เพราะธุรกิจมีการแข่งขันแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บุคลากรต้องพร้อมเสมอเมื่อธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาจึงต้องมองให้เห็นแนวโน้มจองธุรกิจมากกว่าแค่การแก้ปัญหาในปัจจุบัน

องค์กรขนาดใหญ่จึงต้องพัฒนาบุคลากรล่วงหน้า 5-10 ปีครับ เพราบุคลากรที่ใช่สำหรับธุรกิจ จะมีความสำคัญมากขึ้น ดังนั้นองค์กรต่างๆจึงเริ่มคาดหวัง Corporate Business HRD กันมากขึ้นครับ

ผมในฐานะวิทยากรและโค้ช จึงได้นำแนวความคิดนี้ มาแปลงเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมและโค้ช ที่ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่างๆมากขค้นครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนาบุคลากรCorporate BusinessHRD

แสดงความคิดเห็น