บทบาทผู้จัดการในฐานะโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     10 กันยายน 2561     1,088     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    บทบาทผู้จัดการในฐานะโค้ช

บทบาท คือ หมวกที่เราใส่เพื่อให้รู้ว่า เรากำลังทำหน้าที่อะไร! บทบาทผู้จัดการ แตกต่างจาก บทบาทโค้ช อย่างไร?

การสวมบทบาทใด ก็จะมีจุดประสงค์และวิธีการ บนกรอบความคิดของบทบาทนั้นๆ ซึ่งทุกบทบาทดีหมด ตามคุณลักษณะของบทบาทนั้น หากต้องการได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป ก็ต้องใช้บทบาทที่ต่างกันครับ!

ผมเลือกใช้คำว่า ผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach) เพราะผมเข้าใจไปเองว่า ผู้จัดการแตกต่างจากโค้ช

ผมขออนุญาตสรุปแนวความคิดของ 2 บทบาทตามรูปครับ สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ย่อมต้องใช้บทบาทที่แตกต่างกันครับ เพราะผลลัพธ์ที่คาดหวังในแต่ละเหตุการณ์ย่อมแตกต่างกันครับ

วันนี้ผู้บริหารที่ไม่สับสนกับบทบาทของตัวเอง ย่อมทำให้ การบริหารงาน บริหารคน การพัฒนาคน มีประสิทธิผลมากที่สุดครับ ลองพิจารณาเลือกใช้บทบาทที่เหมาะของตัวเองกันครับ ทีมงานจะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ ตรงกับลักษณะงานที่ได้รับครับ

บทบาทผู้จัดการ

แสดงความคิดเห็น