บทบาทหน้าที่ของโค้ชคืออะไร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 เมษายน 2562     7,110     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การโค้ชงาน    บทบาทหน้าที่ของโค้ชคืออะไร

บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน สะท้อนการดำเนินชีวิตของตัวเอง! ผลลัพธ์ของการกระทำย่อมมาจากการฏิบัติตัวของเราตามบทบาทของเรา!

ผมในฐานะโค้ช ให้ความสำคัญกับบทบาทของตัวเอง เพื่อให้ปฏิบัติตัวได้ชัดเจนในแต่ละบทบาทของเรา ผมชอบความชัดเจนครับ!

บทบาทหน้าที่ของการเป็นโค้ช ที่ผมปฏิบัติอยู่ คือ "การเป็นโค้ชที่ทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงตัวเอง" มีความหมายรายละเอียดประมาณนี้ครับ
การให้ความรู้แล้วให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตัวเอง!
การทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ (Awareness) ในเนื้อหาด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการสอนแนว Training and Group Coaching
การทำให้ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยวิธีการที่จะนำไปปฏิบัติใน Style ของตัวเอง
การสร้างมาตรฐานการสอนที่สามารถวัดผลลัพธ์จากการสอนของตัวเอง ด้วยผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน
การให้หลักการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนค้นหาวิธีการที่เป็นของแต่ละคน
การออกแบบกระบวนการสอนที่สามารถทำให้ผู้เรียนเชื่อมโยง เนื้อหา สถานการณ์จริง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง

ตอนนี้กำลังท้าทายตัวเองเพิ่มเติม คือ "การทำให้ผู้เรียนมีหลักการที่จะนำไปเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน" เรื่องนี้สำคัญสำหรับผม ในฐานะโค้ช เป็นอย่างมากครับ เพราะผู้เรียนและองค์กรที่ให้โอกาสผมดำเนินการสอน ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนครับ!

บทบาทหน้าที่ของโค้ชจึงควรมุ่งมั่นทำในสิ่งที่องค์กรลูกค้าต้องการมากที่สุดครับ เพื่อยกมาตรฐานการสอนของพวกเราให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ครับ

แสดงความคิดเห็น