บริหารโครงการนอกตำรา EP1

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 มิถุนายน 2564     156     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    บริหารโครงการนอกตำรา EP1

บริหารโครงการนอกตำรา EP:1
=====================     เนื่องจากสมัยเรียนปริญญาตรีแทบไม่ได้ให้ความสำคัญกับวิชาการ ความรู้ที่อาจารย์สอนเท่าไร เน้นการใช้ชีวิตและสอบให้ผ่านเพื่อจบแล้วเอาใบปริญญาไปสมัครงานเท่านั้น จึงไม่ค่อยมีความรู้ติดตัวไปทำงานเท่าไร อาศัยชื่อสถาบัน(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ทำให้ได้งานคุมงานโครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ (เฟสแรก) พอเริ่มงานเท่านั้น....ความจริงบังเกิดทันที โชคดีว่างานของผมช่วงแรกเป็นการรับผิดชอบงานโครงสร้างอาคารแค่หนึ่ง Zone (จาก5-7 Zone) พร้อมโฟร์แมนจบใหม่เหมือนกันกับผู้รับเหมามือใหม่ 1 ทีม (คนงานประมาณ10คน) แต่ยังมีโฟร์แมนอาวุโสมาเป็นพี่เลี้ยงให้

     Scope งานที่รับผิดชอบตอนนั้นได้แก่

  เคลียร์แบบก่อสร้างเพื่อวางแผนงาน
  แจกจ่ายงานให้ผู้รับเหมา
  จัดเตรียมวัสดุ
  ควบคุมคุณภาพ
  ประสานงานกับ Party อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเดินหน้าได้
  ประเมินความเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้งานมีปัญหาเช่น วัสดุขาด คนงานหยุด งานขาดช่วง ฝนตก
  ทำ Payment เบิกจ่ายตามผลงานที่ทำได้ (โดยผรม.ต้องไม่ขาดทุน!!)
  ทำงานเพิ่ม-ลดกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเจ้าของงาน
  Handle Consult ที่ร่วมงานด้วย รวมถึงฝ่าย Owner

     แม้จะเป็นการทำงานในเชิง Daily & Weekly Operation ซึ่งความเสียหาย ความผิดพลาดต่างๆมี Impact ต่อโครงการไม่มาก (ถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุร้ายแรงหรือความเสียหายรุนแรง) แต่ก็เป็นพื้นฐานของการที่ค่อยๆสะสมทักษะของการบริหารโครงการมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อได้มีโอกาสรับผิดชอบโครงการที่ขนาดใหญ่ขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ทำให้มุมมองของการบริหารโครงการขยายขึ้นตาม

---------------

     จากประสบการณ์ที่ผ่านมาสิบกว่าปีในการบริหารโครงการ ทำให้เริ่มมองเห็นว่าขอบเขตที่ผู้บริหารโครงการต้องบริหารมีประมาณนี้

    บริหารแผนงานและเป้าหมาย (Plan & Objective)
    บริหารสัญญาและขอบเขตงาน (Contract & Scope)
    บริหารผลปฏิบัติงานและความคืบหน้า (Performance)
    บริหารทรัพยากรหลักๆ (Resources 5M)
    บริหารความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
    บริหารความเสี่ยง (Risk)
    บริหารการเปลี่ยนแปลง (Change)
    บริหารความคาดหวังขององค์กร (Corporate)
    บริหารทีมงานที่เกี่ยวข้องแผนกอื่นๆ (Supporter)
    บริหารคุณภาพและความปลอดภัย (Quality & Safety)
    บริหารสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง (Environment)
    บริหารตัวเอง (Managing Yourself)

-----------------

     ขอบเขตการบริหารทั้งหมดอาจจะไม่ได้เข้ามาในครั้งเดียว แต่จะค่อยๆทะยอยเพิ่มขึ้นตามโอกาสและความสามารถของเราผมเคยเจอหลายคนที่หลีกเลี่ยง ปฏิเสธโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานที้ใหญ่ขึ้นเพียงเพราะกังวลในความสามารถ หรือไม่อยากรับภาระมากขึ้น รวมถึงงานบริหารโครงการอาจจะไม่ใช่ทางของตัวเอง (ไม่ตรงกับคุณค่า) และผมก็เจอหลายคนที่ได้รับผิดชอบงานโครงการใหญ่ๆและสามารถบริหารได้อย่างดีเยี่ยม เพราะมองเห็นโอกาส ไม่กลัวความผิดพลาด ชอบเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและพัฒนาตัวเองเสมอ สร้างสัมพันธ์กับคนทั้งระดับสูงกว่าและต่ำกว่าได้ดีที่สำคัญคือ อดทนและยืดหยุ่นต่อความล้มเหลวได้อย่างดีเยี่ยม (เหมือนตุ๊กตาล้มลุก)
   
     ผมเลยเชื่อและยึดถืออยู่เสมอว่า ผู้บริหารโครงการที่ดีจะต้องบริหาร"ตัวเอง"ให้ดีให้ได้ก่อนจะไปบริหารสิ่งที่อยู่รอบตัว ....

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  บริหารผู้นำโครงการ

แสดงความคิดเห็น