บุคลากร คือ Asset ที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร จริงหรือไม่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     2 กุมภาพันธ์ 2564     70     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    บุคลากร คือ Asset ที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร จริงหรือไม่

คำตอบส่วนตัว คือ จริงครับ!

     องค์กรต่างๆ จึงให้ความสำคัญกับ บุคลากรของตัวเองสูงมาก…ทำให้ได้บุคลากรที่มีความภักดีกับองค์กร และเติบโตไปพร้อมๆกับองค์กร
สร้างผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ อย่างมีความสุข
     
     ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ “บุคลากรเป็น Asset ที่ดี” คือ บุคคลที่เป็นหัวหน้างาน ในแต่ละระดับ…เพราะเป็น ผู้พัฒนา ช่วยเหลือ ดูแล
และสอนงาน บุคลากรผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของตัวเอง
หากการพัฒนาบุคลากร เริ่มต้นที่ Top Management ให้ความสำคัญเรื่อง “คนที่ใช่ สำหรับองค์กร” แล้วผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ
ก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน…กระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ก็จะเกิดความต่อเนื่องครับ

    ดังนั้น…ผู้บริหารมีความรับผิดชอบ ในการพัฒนาคนที่ใช่ สำหรับทีมและหน่วยงานของตัวเอง…บุคลากร จึงจะเป็น Asset ขององค์กรอย่างแท้จริงครับ
หากผู้บริหารละเลย กระบวนการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพ…บุคลากร ย่อมไม่ใช่ Asset อย่างที่พูดถึงกันอยู่ครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  บุคลากรAssetองค์กร

แสดงความคิดเห็น