ประโยชน์ 3 ด้านกับการพัฒนาตนเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 สิงหาคม 2561     50,775     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    ประโยชน์ 3 ด้านกับการพัฒนาตนเอง

     จากบทความตอนที่ 1 ทุกท่านได้เห็นกรอบชัดเจนแล้วกับความสามารถที่หัวหน้าพึงมี วันนี้จะทำให้หัวหน้างานมือใหม่ เห็นประโยชน์ของการพัฒนาตนเองกับ 7 (Competency)เก่งสำคัญได้อย่างชัดเจนมากขึ้น สำคัญสุดหากเราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเองเพียงแค่การเริ่มต้นที่เรานั้น มีประโยชน์ คูณ 3 อาจช่วยกระตุ้นให้เรานั้นอยากพัฒนาตนเองด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้นค่ะ มองประโยชน์ 3 มุมมองดังนี้

1. ประโยชน์สำหรับตนเอง กับ 7 (Competency) เก่งสำคัญ
      มีกรอบการพัฒนาตนเองชัดเจน
      มีการวิเคราะห์เป้าหมายกับสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ และคำตอบคือการพัฒนาเพิ่ม
      มีการวางแผนการพัฒนาอย่างมีรูปแบบและใกล้เคียงสิ่งที่เป็นจริง
      มีแผนการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อแข่งขันได้ทั้งในและนอกองค์กร
      มีแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ๆได้อย่างไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง
      มีแผนการดำเนินชีวิตฉบับของตนเอง

2. ประโยชน์สำหรับทีมงาน กับ 7 (Competency) เก่งสำคัญ
      มีรุ่นพี่ที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นหัวหน้างานมือใหม่
      มีโค้ชที่ดีหากต้องการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้างานมือใหม่
      สร้างทัศนคติที่ดี ต่อการก้าวขึ้นตำแหน่งหัวหน้างานมือใหม่
      มีวิธีการต้นแบบไว้ให้เห็นชัดเจน ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง
      มีชีวิตการทำงานปัจจุบันที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น
      มีอนาคตที่ดีในการพัฒนาตนเอง อย่างมีเป้าหมาย

3. ประโยชน์สำหรับองค์กร กับ 7 (Competency) เก่งสำคัญ
      ใช้เป็นกรอบในการบริหารงานบุคคลขององค์กรด้วยกลยุทธ์การพัฒนาคน เช่นการสรรหา พัฒนา รักษา อย่างมีมาตรฐาน
      ใช้เป็นนโยบายกำหนดเส้นทางการเติบโตของพนักงานได้อย่างชัดเจน
      สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้กับคนที่อยากพัฒนาตนเอง
      สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่างดี
      ระบบการทำงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     ฉบับนี้อ่านแล้วเห็นชัดในด้านคุณค่าการพัฒนาตนเองอย่างน่าสนใจ เราเปลี่ยนแปลงเพียงคนเดียวแต่ได้ประโยชน์รอบด้าน หากเราพัฒนาตนเองได้มากขึ้น ก็สามารถนำเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องเล่าหรือนำไปสอนผู้ที่สนใจได้อย่างน่าภูมิใจ ในสไตล์ที่เราชอบและรัก

“มุ่งมั่น ทุ่มเท เป็นเสน่ห์คนทำงาน”
รักในสิ่งทำ มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก อุปสรรคเป็นเรื่องสนุก มีความสุขกับการก้าวข้าม

     ฉบับหน้า มาลงรายละเอียดกันว่า 7 (Competency) เก่งสำคัญ กับการเป็นหัวหน้างานมื่อใหม่ นั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง เรามาร่วมกันปั้นหัวหน้างานในฝัน กับการเป็นหนูทดลองกันก่อนนะค่ะ ตอนหน้าพบกับ Competency ที่ 1 การเก่งงาน เราเหมือนหรือต่างอย่างไร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนาตนเองCompetencyหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น