ปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     14 พฤศจิกายน 2561     1,191     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    ปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร สามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือไม่ ?

ผมมีความเชื่อว่า ทุกๆ องค์กรมีวัฒนธรรมการโค้ชอยู่แล้ว ไม่มากก็น้อย เพียงแต่อาจไม่ได้เรียกว่า การโค้ช (Coaching) อย่างชัดเจน หรืออาจเป็นการโค้ชที่เป็นรูปแบบของตัวเอง หรืออาจไม่ได้แยกแยะให้ชัดเจนว่า นี่คือการโค้ช

การสร้างวัฒนาธรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร มีปัจจัยสำคัญอยู่ 6 เรื่อง คือ
    ผู้บริหารตั้งเป้าหมายให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างจริงจัง
    บุคลากรทุกคนในองค์กร เห็นความสำคัญและประโยชน์ร่วมกัน
    การปฏิบัติตัวในเรื่องนั้นๆ เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่การบังคับ
    เรื่องนั้นๆ เกิดขึ้นจากความรู้สึกภายใน ไม่ใช่แค่การพูดถึง
    ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จากรุ่นสู่รุ่น แบบสืบทอดกันอย่างชัดเจน
    บุคลากรทุกคน เข้าใจเรื่องนั้นและมีความเชื่อ (Mindset) จริงๆ

ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช “ก็เช่นเดียวกัน สามารถเริ่มต้นด้วยการกำหนดให้มี การโค้ช (Coaching) เกิดขึ้นในการบริหารทีมงาน พัฒนาทีมงาน สอนทีมงาน ด้วยรูปแบบการโค้ชอย่างหนึ่ง ที่องค์กรคิดว่ามีความเหมาะสมกับองค์กร หลังจากนั้น จึงค่อยๆปรับเปลี่ยน วิธีการโค้ชให้เหมาะสมกับองค์กรให้มากยิ่งขึ้น ต่อไป

หากมองว่า   “การโค้ช คือ การทำให้บุคคลหนึ่งได้ใช้ศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่ ด้วยการคิดได้ด้วยตัวเอง ว่าจะทำอะไร เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายของตัวเองได้ ด้วยวิธีการที่เลือกและเต็มใจปฏิบัติอย่างมั่นใจ พร้อมยินดีรับผิดชอบกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น” วิธีการต่างๆที่ใช้ก็มีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของผู้บริหารอีกทีหนึ่งครับ

การเริ่มต้นไม่ยาก การรักษาให้เกิดความต่อเนื่องยากกว่า การทำให้กลายเป็นวัฒนธรรมยากที่สุดครับ

แสดงความคิดเห็น