ปัจจัยเหล่านี้เป็น โอกาส หรือ อุปสรรค กับงานขาย

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     7 พฤศจิกายน 2561     1,541     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การตลาด-งานขาย    ปัจจัยเหล่านี้เป็น โอกาส หรือ อุปสรรค กับงานขาย

หลายคนคงตอบว่า แล้วแต่กรณี! ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่แล้วแต่กรณี แต่เป็นว่าเราคิดอย่างไรกับปัจจัยเหล่านี้มากกว่า เพราะความคิดของเราจะนำเราไปสู่การกระทำ ดังนั้น เราสามารถที่จะคิดว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นโอกาสได้ทุกครั้ง เช่น

ยอดขาย : มองเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้รายได้เพิ่มขึ้น และเกิดความรู้สึกว่าท้าทายดี ทำให้กระตือรือร้นมากขึ้น พอทำสำเร็จจะได้เกิดความภาคภูมิใจไงครับ
เศรษฐกิจ : เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ ก็มีคนเห็นเป็นโอกาสต่อตัวเองได้ เพราะมี คนร่ำรวยขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีได้ ดังนั้น หากมองหาโอกาสที่เอื้อ ประโยชน์ต่องานขายของเรา เราก็จะมีกำลังใจ และอยากลงมือทำมากขึ้นครับ
ลูกค้า : หลายคนอาจรู้สึกว่าลูกค้าขายยาก ซึ่งจะถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่องานขายในปัจจุบัน แต่ถ้าเรามองว่าลูกค้าที่ขายยากก็จะเป็นโอกาสให้เราพัฒนาความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น สุดท้ายขายลูกค้ายากๆ ได้ เราก็จะขายลูกค้าทั่วๆ ไปได้ ง่ายขึ้น เพราะประสบการณ์ของเราเยอะขึ้นแล้ว
หัวหน้า : หัวหน้ามีทั้งข้อดีและข้อเสียในความคิดของเรา แต่เราก็สามารถเลือกมอง เฉพาะด้านดีของหัวหน้าได้ แล้วเราก็จะรู้สึกที่ดีต่อหัวหน้า ทำให้การ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับหัวหน้าก็จะดีขึ้น มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความสนุก ไม่รู้สึกกดดันเพราะเข้าใจความคิดด้านดีๆ ของหัวหน้า อยู่ตลอดเวลา
คู่แข่งขัน : การมีคู่แข่งขันที่เหมาะสม จะทำให้เราพัฒนาตัวเอง เพราะถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนือกว่าคนอื่นแล้ว เราย่อมไม่พัฒนาตัวเอง แต่ถ้าเราอยู่ในการแข่งขัน ซึ่งย่อมมีทั้งแพ้และชนะ ก็จะทำให้เรายอมรับในความเป็นจริง แล้วคอยปรับปรุงในสิ่งต่างๆ เพื่อเอาชนะในการแข่งขันให้ได้ เท่ากับว่าคู่แข่งช่วยกระตุ้นให้เราพัฒนามากขึ้นไปด้วย
สินค้า : พนักงานขายส่วนใหญ่ ชอบคิดว่าสินค้าของตัวเองสู้คู่แข่งไม่ได้ ทั้งเรื่องราคาและคุณภาพ โดยลืมไปว่าสินค้าของเรามีจุดเด่นเรื่องอะไรบ้าง ทั้งๆ ที่สินค้า ของทุกบริษัทล้วนมีจุดเด่นของตัวเองที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนั้น เราต้องค้นหาลูกค้าที่เห็นข้อดีของเราตรงกับความต้องการของเยาได้ เราก็จะขายได้
ลูกน้อง : ผู้จัดการชอบคิดว่าพนักงานขายไม่ค่อยตั้งใจทำงาน ทำยอดไม่ถึงเป้าหมายซักที จริงๆ แล้วเป็นหน้าที่ของผู้จัดการที่ต้องทำให้เขาได้เรื่อง เพราะพนักงาน ขายควรได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถและจิตใจอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากต้องเผชิญกับแรงกดดันรอบด้าน

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทัศนคติเชิงบวกนักขายงานขาย

แสดงความคิดเห็น