ผู้บริหารโครงการรุ่นใหม่ระดับผู้จัดการ Project Manager

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     30 มีนาคม 2564     55     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    ผู้บริหารโครงการรุ่นใหม่ระดับผู้จัดการ Project Manager

  หลายองค์กรพยายามสร้างผู้บริหารโครงการรุ่นใหม่โดยเฉพาะระดับผู้จัดการ(Project Manager) ขึ้นมารองรับกับงานที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมถึงที่อาจขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต
แต่การหลายครั้งที่มีการผลักดันพนักงานจากระดับปฏิบัติการขึ้นสู่ระดับบริหารเร็วเกินไปโดยที่ตัวพนักงานเองอาจจะยังไม่ได้เตรียมตัว พัฒนาคุณสมบัติให้พร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้น อาจส่งผลเชิงลบกับทั้งโครงการและตัวพนักงานเองด้วยเช่นกัน

  ในการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารโครงการมือใหม่เพื่อก้าวสู่ผู้บริหารโครงการมืออาชีพ (Smart Project Manager)
ควรมีสมรรถนะ(Competency)อย่างน้อย 4 ด้านในเชิงการบริหารได้แก่
     1.Proactive..การบริหารงาน
     2.Leadership..การบริหารคน
     3.Performance..การบริหารผลงาน
     4.Business..การบริหารเชิงธุรกิจ

  การมีสมรรถนะทั้ง4ด้านจะทำให้เกิดImpact ทั้งกับตัวผู้บริหารโครงการเอง ทีมงานที่ดูแลอยู่ โครงการที่รับผิดชอบ รวมถึง Stakeholders และสุดท้ายคือต่อองค์กร
สมรรถนะแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการมีแนวความคิดอย่างไร รวมถึงต้องพัฒนาทักษะอะไรบ้างลองมาดูกันครับ

  #ด้านการบริหารงาน (Proactive)
     - Project Goal Setting & Planning
     - Strategic Thinking & Management
     - PDCA (Plan-Do-Check-Act)
     - Critical Problem Solving
     - High Impact Design Making
     - Risk Management
     - Time & Prioritization

  #ด้านการบริหารคน (Leadership)
     - Leadership Skill
     - Communication Skill (Presentation , Negotiation , Motivation)
     - Teamwork & Team Spirit
     - Emotional Intelligence

  #ด้านการบริหารผลงาน (Performance)
     - Goal Setting & KPI
     - Delegation & Empowerment
     - Evaluation & Feedback
     - Coaching & Mentoring
     - Reward & Punishment

  #ด้านบริหารเชิงธุรกิจ (Business)
     - Vision , Mission , Core Value
     - Corporate Culture
     - Financial & Account
     - Innovation , Technology , Digital , Big Data
     - Customer & Stakeholder Relationship Management

  ครบเครื่อง ครบครัน ครบวงจร ... ผู้บริหารโครงการยุคใหม่ #SmartProjectManager

  บทความต่อๆไปจะลองมาลงแนวคิด conceptual และเคสตัวอย่างของแต่ละสมรรถนะกันครับ

แสดงความคิดเห็น