พัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้ให้บริการ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     30 สิงหาคม 2561     28,045     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด งานบริการ    พัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้ให้บริการ

บุคลิกภาพและการแต่งกายเป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง เพราะเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าได้พบเห็น และอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถสร้างความประทับใจแรก (First Impression) พบได้ทั้งด้านบวกและลบ เพราะพนักงานบริการเป็นตัวแทนขององค์กรที่มีผลต่อความประทับใจอย่างชัดเจน หากพนักงานบริการแต่งกายเรียบร้อย และพฤติกรรมการให้บริการดี ย่อมเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

คำกล่าวที่ว่า “ความประทับใจแรกเป็นความประทับใจที่ยาวนาน” ยังสามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นเรามาพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้ให้บริการกันดังนี้

1. บุคลิกภาพ มีองค์ประกอบ 4 เรื่อง คือ
ทัศนคติ เช่น แนวความคิดกับการทำงานบริการ
อารมณ์ เช่น การควบคุมอารมณ์กับสถานการณ์ต่างๆ
พฤติกรรม เช่น การเดิน นั่ง ยืน ยิ้ม คำพูดและ มารยาท ฯลฯ
บุคลิกภาพภายนอก เช่น เครื่องแบบ การแต่งกาย ทรงผม ฯลฯ

หลักการสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ
      คิดเชิงบวกกับลูกค้าและเหตุการณ์มองเป็นการพัฒนาตัวเองและสร้างสุขให้ลูกค้า
      ยินดีบริการด้วยใจรักงานบริการอย่างจริงใจ
      ยิ้มด้วยความสดใส จากหัวใจที่พร้อมบริการ
      การแต่งกาย ทรงผม อย่างสุภาพและเหมาะสม

2. การแต่งกายสำหรับพนักงานผู้ให้บริการ
เครื่องแบบ หรือ ชุดสุภาพ (กรณีไม่มีเครื่องแบบ) เพื่อแสดงความเป็นพนักงานที่พร้อมบริการ และยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร ณ จุดบริการ
ทรงผมและสีผมที่เหมาะสมกับธุรกิจ และเพศของพนักงาน เช่นผู้ชายควรตัดผมสั้น สะอาด
สีสันและการแต่งกาย ควรเลือกให้เหมาะสมกับกาลเทศะ เพราะสีมีความหมายที่ต่างกัน
รองเท้า-ถุงเท้า ผู้ให้บริการควรสวมรองเท้าสีเข้ม สุภาพเหมาะกับสถานที่และกาลเทศะ
การแต่งหน้า ที่เนียนเป็นธรรมชาติ ช่วยเสริมให้ชวนมอง ดูสดใสตลอดเวลา

หลักการแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับพนักงานผู้ให้บริการ
      ยึดมั่นปฏิบัติตาม กฎ กติกา ขององค์กร
      ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยเป็นสำคัญ
      ใส่ใจในรายละเอียดของการแต่งกายให้ครบถูกต้อง มากกว่าความโก้ หรู

การเป็นผู้ให้บริการควรต้องดูแลและรักษาบุคลิกภาพและการแต่งกายให้เหมาะสม สุภาพเรียบร้อยและ สะอาด อย่างเป็นปกติ เพื่อสร้างความประทับใจแรกพบ และสร้างความมั่นใจในการรับบริการจากเราอย่างพึงพอใจทั้งด้านงานบริการและภาพลักษณ์ เมื่อลูกค้าประทับใจก็จะมีการซื้อซ้ำอย่างไม่ต้องกังวลใจ ดังคำกล่าวที่ว่า “ลูกค้าตัดสินใจซื้อจากตัวคุณ ไม่ใช่ที่ตัวสินค้า (Customers Buy you, not your product)”

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาบุคลิกภาพงานบริการFirst Impression

แสดงความคิดเห็น