รวมคำถามเกี่ยวกับรูปฟลิปชาร์ทกับการสอนแนว Training and Group Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 พฤศจิกายน 2561     1,080     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    รวมคำถามเกี่ยวกับรูปฟลิปชาร์ทกับการสอนแนว Training and Group Coaching

รวมคำถามเกี่ยวกับรูปฟลิปชาร์ทกับการสอนแนว Training & Group Coaching

Q : เหตุใดการสอนแนว T&GC ต้องใช้ฟลิปชาร์ท ?
A : รูปในฟลิปชาร์ทช่วยขยายความเนื้อหาตามสไลด์ที่เป็นนิยาม ทฤษฎี คำอธิบาย เพื่อให้ผู้เรียน มองเห็นขั้นตอน กระบวนการ ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงได้ชัดเจนมากขึ้น

Q : T&GC วาดรูปอะไรบ้างในฟลิปชาร์ท ?
A : รูปที่อยู่ในฟลิปชาร์ทมักจะเป็นรูปหลักการ ขั้นตอน กระบวนการที่เป็น common เช่น รูปหลักการสมอง, รูปกระบวนการส่องกระจก (4M), รูปหลักการจิตใต้สำนึก, สมการ E (event) + R (response) = O (outcome) เป็นต้น

Q : ใช้รูปกราฟฟิก (สวยๆ) ใส่ลงไปในสไลด์เลยได้ไหม ?
A : ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้รูป รูปหลักการหนึ่งรูปที่วาดจะถูกเชื่อมเข้ากับสไลด์ได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เริ่มจนจบ เนื่องจากรูปที่ใช้มักจะเป็น step (ขั้นตอน) ช่วงเช้าอาจจะอธิบายเชิงลึกได้20%ของรูป และจะค่อยๆอธิบายเพิ่มใสสไลด์ถัดๆ ไป ดังนั้นหากใส่รูปลงสไลด์ อาจต้องใส่หลายๆ ครั้งเพื่อให้เดินการสอนเป็นกระบวนการที่ครบถ้วน

ซึ่งความเชี่ยวชาญในการใช้ฟลิปชาร์ทเพื่อเชื่อมโยงกับกระบวนการ T&GC ยังมีหลายเวอร์ชั่นตามพัฒนาการของผู้สอนด้วยเช่นกันครับ


Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ฟลิปชาร์ทการส่องกระจก4M

แสดงความคิดเห็น