รับผิดชอบเต็มร้อย บนเส้นทางสู่เป้าหมายของตัวเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 กุมภาพันธ์ 2562     1,078     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    รับผิดชอบเต็มร้อย บนเส้นทางสู่เป้าหมายของตัวเอง

     เส้นทางสู่ความสำเร็จของแต่ละคนแตกต่างกัน! ใครควรเป็นผู้กำหนด เป้าหมายความสำเร็จและแผนที่การเดินทาง! ผู้รับผิดชอบเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ควรเป็นผู้ใด?

     ผมฝึกฝนตัวเองที่จะเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตตัวเองเต็ม 100% บนเส้นทางสู่เป้าหมายที่ตัวเองเป็นผู้กำหนดขึ้นมาโดยไม่มีใครบังคับ

ผมชอบความหมายของการเป็นผู้รับผิดชอบตัวเอง ดังนี้
      No Blame ไม่ตำหนิ ไม่กล่าวโทษ ไม่อ้าง ผู้อื่น ว่าเป็นสาเหตุของความไม่สำเร็จ
      No Excuse ไม่แก้ตัว ไม่มีข้ออ้าง ไม่โทษสภาพแวดล้อม ไม่พยายามยกเหตุผลอื่นๆ มาอธิบายถึงสิ่งที่เราทำไม่สำเร็จ
      No Complain ไม่บ่น ไม่ระบาย ไม่เครียด ไม่กังวล ไม่หงุดหงิด ในสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจแล้วทำเป้าหมายไม่สำเร็จ

     ผมยังทำได้ไม่ดีและไม่ครบถ้วนตามนี้หรอกนะครับ เพียงแค่ เป็นข้อเตือนใจตัวเอง ให้คอยสำรวจคัวเองว่า เผลอมีอาการประมาณนี้ไหม!

     ถ้าผมสามารถนิ่งบนความไม่สำเร็จกับเป้าหมาย ตามที่ตั้งใจไว้ได้ ก็ถือว่าผมกำลังพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นครับ เพราะถ้าผมไม่ได้ทำ 3 อาการนี้ ผมก็จะคิดทางเลือกอื่นๆเพิ่มเติมในการเดินทางไปสู่เป้าหมายอีกครั้ง ผมเรียกว่า "การคิดเชิงกลยุทธ์ครับ!"

     การทดสอบว่า เป็นคนรับผิดชอบหรือไม่! สามารถสำรวจได้ด้วยตัวเองครับว่า เมื่อเจอปัญหา/อุปสรรคแล้ว เราเกิดอาการอย่างไรครับ!

     ผมมีอาการที่ไม่ดีเป็นประจำครับ! สนุกกับการฝึกฝนด้วยเครื่องมือของตัวเองครับ เราเท่านั้นที่พร้อมจะเป็นผู้พัฒนาตัวเองครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ภาวะผู้นำการรับผิดชอบเป้าหมาย

แสดงความคิดเห็น