ร่วมเดินทางด้วยกันตอนที่ 37

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     27 มีนาคม 2559     953     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    ร่วมเดินทางด้วยกัน    ร่วมเดินทางด้วยกันตอนที่ 37

“หากบุคลากรทุกคนในองค์กร สามารถคิดสร้างนวัตกรรมแค่เพียงคนละหนึ่งชิ้น หนึ่งงาน หนึ่งความคิด หนึ่งกระบวนการ หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งบริการ ฯลฯ เพียงเท่านี้ องค์กรก็จะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูง นำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ และคงความเป็นผู้นำตลาดในโลกธุรกิจที่มีการต่อสู้แข่งขันกันอย่างดุเดือด”

เมื่อราวๆยี่สิบถึงสามสิบปีก่อน การแข่งขันในโลกธุรกิจยังไม่เกิดการแข่งขันที่ดุเดือดนัก ใครที่เปิดบริษัทในยุคนั้นก็สามารถทำมาหากินกันได้ไม่ยาก แต่วันเวลาก็ทำให้เกิดบริษัทต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย หลายสิบปีผ่านไป บริษัทที่ผมเคยรู้จัก เหลือไม่กี่บริษัทที่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ เมื่อมองไปยังบริษัทที่วันนี้ยังคงดำเนินการอยู่ ผมก็เห็นว่า บริษัทเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เปลี่ยนไปจากที่เคยรู้จักมาก และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นของตนเองอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง ไม่รอ ไม่ลังเล และไม่หยุดคิด สิ่งใหม่ๆจึงเกิดขึ้นอยู่เสมอ

ในโลกของธุรกิจ หากจะอยู่ให้รอดและยืนยาว องค์กรจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอ จะเคลื่อนไหวเร็วหรือเคลื่อนไหวช้า นั่นยังไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ากับองค์กรมีการสร้างแรงผลักในการขับเคลื่อนทุกส่วนงานขององค์กร ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทิศทางที่ต้องการ บางองค์กรคิดค้นนวัตกรรมทางด้านกระบวนการทำงาน บางองค์กรคิดค้นนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ บางองค์กรคิดค้นนวัตกรรมทางด้านบริการ และนวัตกรรมอีกมากมายที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้องค์กรก้าวข้ามผ่านช่วงใดช่วงหนึ่งที่ติดขัดไปได้

องค์กรต้องปลูกฝังและให้การสนับสนุนบุคลากรในองค์กร ให้มีความคิดและสามารถนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข้อเสนอแนะ หรือเป็นเพียงลมพัดผ่าน แต่เป็นการประกวดด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่เข้ากับวัตนธรรมของแต่ละองค์กร นวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้เสมอ และสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายบุคคล ขอเพียงองค์กรให้การสนับสนุน องค์กรจะมีอาวุธในการต่อสู้ทางเศรษฐกิจที่นำสมัยอยู่เสมอ พร้อมด้วยการตลาดนวัตกรรมที่จะไว้ต่อสู้ในเวทีการค้าโลก ที่ทุกวันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การแข่งขันกันภายในประเทศแล้ว แต่เป็นการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งการแข่งขันนั้นโหดดุเดือดกว่าเมื่อสมัยก่อนนัก ในหลายๆครา เพียงแค่เรื่องเงินทุนที่ด้อยกว่า องค์กรก็ถึงกับพ่ายแพ้อย่างราบคาบ ทั้งๆที่ศักยภาพด้านอื่นยังพอมี ดังนั้น นวัตกรรมจึงเป็นทางเลือกที่องค์กรควรปลูกฝัง พัฒนา และสนับสนุน ในทุกลำดับชั้นของหน่วยงาน นวัตกรรมที่ล้ำเลิศไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาล แต่หากคิดนวัตกรรมที่ล้ำเลิศได้ อาจใช้เงินลงทุนเพียงน้อยนิด แต่ได้ผลกำไรมหาศาล และสามารถนำหน้าคู่แข่งที่เคยเหนือกว่าไปได้อีกหลายก้าว

องค์กรจะเกิดนวัตกรรมที่เป็นเลิศได้ องค์กรนั้นต้องให้การสนับสนุนบุคลากรในองค์กร
ปลูกฝัง สนับสนุน ให้การชี้แนะ สร้างแรงบันดาลใจร่วมกันในองค์กร
นวัตกรรมไม่ได้เกิดมาเพื่อคนเพียงหนึ่ง แต่นวัตกรรมเกิดขึ้นมาเพื่อคนหมู่มาก
องค์กรที่สร้างนวัตกรรมขึ้นมา จึงไม่ใช่สร้างนวัตกรรมเพื่อตนเอง แต่เป็นนวัตกรรมเพื่อผู้อื่น

ในตอนหน้าผมจะชวนคุณร่วมเดินทางกันต่อไปกับเรื่องของ “สถานะ” สถานะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราได้มากมาย ดังนั้น เรามาพบกันต่อในตอนที่ 38 ครับ

แสดงความคิดเห็น